O webu
Je stránka aktivní?

Na stránce, kde funguje AJAXové automatické načítání obsahu (typicky kontrola, zda něco nového nepřibylo) může být užitečné zjišťovat, zda je stránka aktivní nebo ne.

A podle toho následně upravovat frekvenci kontrol nového obsahu; při evidování online statusu považovat uživatele za nečinného a podobně.

Hotové řešení

  • Ifvisible.js — hotový nástroj pro testování „nečinnosti“ / aktivované stránky

Na nejnižší úrovni jde aktivování/deaktivování detekovat na základě JS událostí blur a focus.