O webu
CSS vlastnost all

Zatím vlastnost all funguje od Firefoxu 27. Umožňuje resetovat vzhled libovolných elementů.

To se může hodit pro hotová řešení třetích stran, kde je risiko, že cizí elementy zdědí nežádoucí styly. Nyní je v takovém případě nutné přebíjet obvyklé vlastnosti defaultní hodnotou.

Vlastnost all je zkratka (níže uvedené hodnoty je možné zadávat přímo jako hodnotu všech CSS vlastností). Slouží pro resetování všech CSS vlastností určitého elementu jedním příkazem. Může nabývat tří hodnot.

initial

Vyresetuje úplně všechno včetně hodnot z uživatelských stylů nebo výchozích stylů prohlížeče. Ukázka — text nebude červený ani modrý, ale černý.

inherit

Vlastnost se zdědí. Ukázka — text nebude modrý, ale červený (zdědí hodnotu od rodiče).

unset

V případě, že existuje hodnota k dědění, chová se jako inherit, jinak jako initial. Ukázka.

Při resetování stále platí pravidla kaskádování. Proto odstavec v následujícím kódu bude modrý.

<style>
  p {color: red}
  p#text {color: blue}
  p {all: initial}
</style>
<p id="text">Text</p>

Protože ID přebije obyčejný kontext. Podobně to dopadne i s !important (ukázka).