O webu
CSS mixiny pomocí @apply

Tzv. CSS preprocesory nabízí jako jednu z výhod oproti čistému CSS mixiny. Jedná se o znovupoužitelné kusy CSS pravidel, které jde přiřazovat požadovaným selektorům.

Změny jde potom provádět na jednom místě a kód se nemusí opakovat.

Zápis

Nejprve je potřeba mixin deklarovat:

:root {
  --velky-cerveny: {
    color: red;
    font-size: 200%;
  }
}

Následně se zmíněná pravidla aplikují na kýžený selektor takto:

h1 {
  @apply --velky-cerveny
}

Podpora

Pravidlo @apply nemá v roce 2016 rozumnou podporu v prohlížečích.

Při používání PostCSS je ale možné použít plugin, kterou syntaxi s @apply převede do kompatibilní podoby:

Odkazy jinam