O webu
Immutable cacheování trvalých souborů

Pro rychlé načítání webu je důležité všechny objekty, které prohlížeč stahuje, dobře cacheovat.

Dost často jde statický obsah cacheovat na hodně dlouho. Tam mohou patřit soubory jako (a možná ještě další):

  1. styly,
  2. skripty,
  3. obrázky,
  4. videa
  5. fonty,
  6. favicony

V případě tohoto statického obsahu to znamená cacheovat s co možná nejdelší dobou expirace. Prohlížeč potom při opakovaných požadavcích na tento obsah dostane odpověď 304 Not Modified – signalisující, že nedošlo ke změně – a nemusí tak soubory znovu stahovat.

Pokud je potřeba obsah těchto souborů změnit, změní se jim URL (stačí klidně přidat nějaké časové razítko, otisk souboru nebo číslo verse za otazník):

<link rel="stylesheet" href="styl.css?v2">

Prohlížeč potom stáhne nový soubor a bude ho zase cacheovat na hodně dlouhou dobu.

Režie s 304 Not Modified

Ačkoliv hodně vzdálená expirace souboru ušetří opětovné přenášení dat, pořád to znamená dotaz na server a čekání na odpověď, že se nic nezměnilo.

U malých souborů může být tato režie i větší než samotné stahování obsahu.

Pokud je jasné, že se obsah na dané URL nikdy měnit nebude a případné změny se zajistí změnou URL, hodí se právě příznak immutable – česky „neměnný“.

Prohlížeč díky immutable příznaku bude vědět, že se daný soubor nikdy nezmění. U webů s hodně objekty (typicky obrázky), kde uživatelé často refreshují (např. sociální sítě), se tím značně zrychlí opakované načítání.

Toto klíčové slovo se uvádí v HTTP hlavičce Cache-Control:

Cache-Control: max-age=365000000, immutable

Parametr max-age uvádí dobu do expirace cache od prvním přístupu k souboru v sekundách.

Podpora v prohlížečích

Příznak v hlavičce immutable jako první implementoval Firefox 49 a funguje jen na HTTPS. Hlavičku immutable posílá např. Facebook.

Chrome se podle všeho snaží optimalisovat dotazy na neexpirované soubory při běžném načtení:

Různé typy načtení v Chrome

A od Chrome 54 podporuje i tuto hlavičku. Podporu v ostatních prohlížečích se mi nepodařilo zjitit.

Nicméně uvést immutable do hlavičky je bezpečné a v nepodporovaných prohlížečích nic nerozbije, takže se nejspíš vyplatí i pouze pro Firefox a Chrome.

Implementace

Nastavení dlouhé platnosti neměnných souborů může při použití souboru .htaccess vypadat následovně:

<filesMatch ".(css|js|jpg|jpeg|png|gif|svg|ico)$">
  Header set Cache-Control "max-age=365000000, public, immutable"
</filesMatch>

Navíc je v příkladu ještě příznak public, který značí, že se jedná o veřejně přístupný obsah.

Odkazy jinam