O webu
Confirm

Nejjednodušší použití je:

<button onclick="confirm('Opravdu?')">
  Kliknout
</button>

Kromě toho, že se tím zajistí zobrazení dialogového okna.

Potvrzení confirmu

… nedělá ukázka prakticky nic.

Zpracování confirmu

Zjištění, na které z tlačítek uživatel kliknul je prosté — při kliknutí na OK funkce confirm vrátí true, jinak false.

var potvrzeni = confirm("Opravdu");
if (potvrzeni) {
  // akce při potvrzení
}
else {
  // akce při stornování
}

Potvrzení odkazu / odeslání formuláře

Velmi jednoduchý příklad, který ale už něco dělá, může být potvrzení prokliknutí odkazu nebo potvrzení odesální formuláře.

To se může hodit například u odhlašovacího tlačítka. Při potvrzení se tato stránka načte znovu, jinak se nestane nic.

Potvrzení odeslání formuláře

V případě formuláře to bude vypadat následovně:

<form action="./?" onsubmit="return confirm('Opravdu')">
  <button type="submit">
    Odeslat
  </button>
</form>

Oba postupy využívají toho, že konstrukce return false zabrání provedení běžné akce. A právě false se za return dostane, když uživatel confirm stornuje (confirm vrátí false).

Vlastní confirm

Podobně jako je možné si vytvořit vlastní alert, dá se o něco podobného pokusi i v případě potvrzovací hlášky confirm.

Stejně jako alert má i originální confirm zvláštní funkci — před odpovědí uživatele pozastaví běh skriptů. Tu vlastní atrapa pochopitelně nezajistí.

Přejít na DJPW

Samostatná ukázka