O webu
V jakém pořadí psát CSS vlastnosti

Při práci ve skupině o více vývojářích bývá dobré, když se používá co nejvíce jednotný styl zápisu CSS. Slouží k tomu tzv. Coding Standards (CS) – soubor pravidel, jak kód odsazovat, jaké psát komentáře, jak pojmenovávat identifikátory apod.

V CSS je jedna z největších výzev řazení vlastností v rámci selektoru:

Náhodně

Asi nejčastější způsob „řazení“ je náhodný.

.nahodny {
 display: none;
 margin: 0;
 font-size: 120%;
 width: 100px;
 top: 5px;
 color: red;
 position: absolute;
 left: 10px;
 height: 20px;
 animation: mojeAnimace .5s;
}

Nevýhoda je v (ne)přehlednosti, protože není absolutně jasné, kde danou vlastnost najít. Problém z toho plynoucí může nastat třeba v případě přidávání nové vlastnosti, kdy snadno dojde k duplikování některých vlastností, protože to člověk snadno přehlédne.

Abecedně

Abecední řazení je asi nejsnazší a nejpřístupnější způsob, jak docílit jednotného stylu kódu napříč týmem.

Seřadit vlastnosti podle abecedy jde relativně snadno i ručně. Případně to umí každý trochu chytřejší editor. V Sublime Text k tomu slouží klávesa F9 nad označeným blokem.

.abecedne {
 animation: mojeAnimace .5s;
 color: red;
 display: none;
 font-size: 120%;
 left: 10px;
 height: 20px;
 margin: 0;
 position: absolute;
 top: 5px;
 width: 100px;
}

Pokud si na to člověk zvykne, celkem se eliminuje risiko duplikování vlastností. A je i jasné, kde danou vlastnost hledat a kam ji přidat.

Nevýhody? Úplně se vytrácí přirozené seskupování vlastností k sobě nebo prioritisace „důležitějších“ vlastností.

 1. Proč je zrovna animace na první místě?

 2. Proč nejsou vlastnosti zajišťující rozměry bloku, tj. width a height u sebe?

 3. Proč tak důležitá vlastnost jako display je ukryta někde uprostřed?

 4. Proč vlastnosti související s posicováním (position, top, left) nejsou u sebe?

 5. V případě, že se používají prefixované vlasnosti (přímo ve zdrojovém kódu bez Autoprefixeru) nebo jiné hacky, dochází potom k dost bizarním situacím nebo až rozbití zamýšlené funkce.

Logické řazení

Dle vkusu autora by byl optimální zápis např. následující:

.logicke {
 display: none;
 width: 100px;
 height: 20px;
 position: absolute;
 top: 5px;
 left: 10px;
 margin: 0;
 font-size: 120%;
 color: red;
 animation: mojeAnimace .5s;
}

Bohužel co člověk, to názor. Navíc není úplně triviální zajistit, aby vlastnosti do uvedeného pořadí dokázal automaticky připravit editor.

Pro použití tohoto způsobu je tedy téměř nutná nějaká automatisace:

 1. Automatické řazení v pre/post-procesoru.

 2. CSS lint hlídající pořadí.

Automatické řazení může být teoreticky problém, protože v CSS na pořadí záleží. Zvlášť v případě hacků může i podivné pořadí dávat smysl a postprocesor to potom celé rozbije.

Mezi rozšířenější způsoby, jak řadit CSS vlastnosti (a které jde navíc automatisovat), jde považovat následující:

Concentric CSS

Pořadí vlastností se dělí do následujících skupin:

.concentric-css {
  display: ;  /* Umístění boxu */
  position: ;
  float: ;
  clear: ;

  visibility: ; /* Je box viditelný? */
  opacity: ;
  z-index: ;

  margin: ;   /* Vrstvy box modelu */
  outline: ;
  border: ;
  background: ;
  padding: ;

  width: ;   /* Rozměry boxu a scrollování */
  height: ;
  overflow: ;

  color: ;   /* Text */
  text: ;
  font: ;
}

Idiomatic CSS

Vlastnosti se řadí podle základních 3 skupin:

.idiomatic-css {
  /* Posicování */
  position: absolute;
  z-index: 10;
  top: 0;
  right: 0;
  bottom: 0;
  left: 0;

  /* Viditelnost a box-model */
  display: inline-block;
  overflow: hidden;
  box-sizing: border-box;
  width: 100px;
  height: 100px;
  padding: 10px;
  border: 10px solid #333;
  margin: 10px;

  /* Ostatní */
  background: #000;
  color: #fff;
  font-family: sans-serif;
  font-size: 16px;
  text-align: right;
}

Rational order

.rational-order {
 /* Posicování */
 position: absolute;
 top: 0;
 right: 0;
 bottom: 0;
 left: 0;
 z-index: 100;

 /* Box-model */
 display: block;
 float: right;
 width: 100px;
 height: 100px;

 /* Typografie */
 font: normal 13px "Helvetica Neue", sans-serif;
 line-height: 1.5;
 color: #333;
 text-align: center;

 /* Visuální zobrazení */
 background-color: #f5f5f5;
 border: 1px solid #e5e5e5;
 border-radius: 3px;

 /* Ostatní */
 opacity: 1;
}

Podle délky řádku

Existuje ještě jeden způsob řazení – podle délky řádku. To má sice celkem jasné pravidlo, ale kombinuje to nevýhody abecedního i náhodného přístupu:

selektor {
 top: 5px;
 margin: 0;
 color: red;
 left: 10px;
 width: 100px;
 height: 20px;
 display: none;
 font-size: 120%;
 position: absolute;
 animation: mojeAnimace .5s;
}

Co zvolit?

Z výše uvedeného vyplývá, že universální nejlepší způsob neexistuje.

Nejsnáze dosažitelný relativně rozumný způsob je abecední řazení, protože ho lze snadno dosáhnout v editoru i dodržovat z hlavy.

Pokud není problém v projektu používat automatisační nástroje, je možné do workflow zabudovat řešení, které kontroluje a případně i samo opravuje pořadí vlastností, dle nějakého logického pořadí:

Řazení pomocí Stylelintu v Gulpu

Automatickou kontrolu a i opravu řazení s použitím Gulpu 4 jde vytvořit následovně díky Stylelintu:

 1. Nainstalovat potřebné balíčky: gulp-stylelint, stylelint, stylelint-order a například stylelint-config-rational-order (dle preferovaného řazení).

  npm install --save-dev gulp-stylelint stylelint stylelint-order

  Vybrat a nainstalovat nějaký plugin pro řazení:

  npm install --save-dev stylelint-config-rational-order
 2. Vytvořit konfigurační soubor .stylelintrc a do extends uvést název řadicího balíčku:

  {
   "rules": {
    …
   },
   "extends": [
    "stylelint-config-rational-order"
   ]
  }
 3. Vytvořit gulp task pro kontrolování lintem:

  gulp.task('lint-css', function lintCssTask() {
  	const gulpStylelint = require('gulp-stylelint');
  
  	return gulp
  		.src('/scss/**/*.scss')
  		.pipe(gulpStylelint({
  			reporters: [
  				{formatter: 'string', console: true}
  			]
  		}));
  });

  Po zavolání gulp lint-css by se měly objevit problémy v řazení (pokud tedy nějaké v kódu existují):

  Zobrazení chyb ve výpisu

 4. Pro počáteční automatickou opravu jde vytvořit další gulp task, který projde zdrojové soubory a změní v nich řazení vlastností:

  gulp.task('fix-css', function fixCssTask() {
  	const gulpStylelint = require('gulp-stylelint');
  
  	return gulp
  		.src('/scss/**/*.scss')
  		.pipe(gulpStylelint({
  			fix: true
  		}))
  		.pipe(gulp.dest('/scss/'));
  });

PostCSS řazení

Řadit vlastnosti dokáže i následující plugin PostCSS Sorting. Nezkoušel jsem.

Máte s řazením zkušenosti? Budu rád, když mi napíšete do komentářů.