O webu
CSS šipky (trojúhelníky)

Nastavením vyšší šířky okrajů a vynulováním výšky a šířky můžeme docílit vykreslení trojúhelníku přímo v CSS (více o kreslení pomocí CSS).

Jelikož zápis není na první pohled úplně intuitivní, hodí se pro vytváření potřebných šipek použít generátor výsledného CSS.


Samostatný generátor.