O webu
HTML element DATA

V určitých případech se může hodit umístit nějaká data, která nejsou na stránce přímo vidět, do HTML kódu stránky. Typicky s nimi potom bude manipulovat JavaScript.

Zápis

Značka <data> má volitelný atribut value.

<data value="hodnota">
  Obsah značky
</data>

Obsah mezi <data> a </data> se standardně vypíše (a to i ve starých prohlížečích, které budou značku brát jako neznámou / vlastní značku). Element <data> je řádkový (display: inline).

Použít <data> jde i v režimu bez obsahu, potom se na stránce nezobrazí nic.

<data id="data" value="hodnota"></data>

Využití

Dosáhnout podobného výsledku jde i jinými značkami a vlastními HTML atributy. Značka <data> má ale pro takové případy speciální sémantický význam.

Pro některé případy dat existují vhodnější značky než obecný element <data>. Třeba pro zapsání času existuje značka <time>.

Přístup v JavaScriptu

Značka <data> je podporovaná pouze ve Firefoxu 22+. Tam se dá získat hodnota přímo z vlastnosti value (podobně jako u <input>).

document.getElementById("data").value

V ostatních prohlížečích je <data> element neznámý (HTMLUnknownElement), jediné řešení je tedy použít metodu getAttribute.

document.getElementById("data").getAttribute("value")

Odkazy