O webu
Napodívání přes <datalist>

Pro zpříjemnění vyplňování políček formulářů je vhodné při psaní napovídat možné hodnoty. Od IE 10 existuje možnost jak napovídání řešit bez JavaScriptu.

Nejspíš kvůli zpětné kompatibilitě se veškerý obsah <datalist>u zapisuje do atributů value značek <option> (jinak by se obsah k napovídání umístěný do neznámých HTML značek v nepodporovaných prohlížečích objevil).

Připojení <datalist>u

Připojit data pro napovídání je možné nejspíš jen pro <input type="text">, pro type="number" a napovídání čísel to nefunguje. Samotné propojení <input>u s <datalist>em se provádí pojmenováním <datalist>u atributem id a přiřazením názvu id do atributu list u <input>u.

Závislé datalisty

Samostatná živá ukázka

Napovídání napříč prohlížeči

Jak už bylo zmíněno, v IE 9 a starších to nefunguje vůbec, v podporovaných prohlížečích se chování různí.

  • IE 10 a Opera zobrazí <datalist> po kliknutí do políčka, Chrome a Firefoxpo dvojkliku.
  • Firefox umí možnosti filtrovat jako skutečný vyhledávač (položku „Nějaký text“ nabídne i při napsání ex), ostatní prohlížeče filtrují jen podle písmen na začátku.

Zdá se tedy být vhodnější stále napovídání řešit JavaScriptem. Třeba nástrojem Select2.