O webu
JS document.head

Podobně jako se dá se k tělu stránky – značce <body> dostat pomocí document.body, existuje podobný způsob i pro hlavičku (<head>).

var hlavicka = document.head;

Využití

Použít document.head se nabízí typicky pro zkrácení kódu přidávajícího do hlavičky styly nebo skripty.

var styl = document.createElement("link");
styl.rel = "stylesheet";
styl.href = url;
document.head.appendChild(styl);

Podpora

Jelikož document.head funguje až od IE 9, nemusí se s ohledem na IE 8 a starší tento zkrácený zápis vyplatit. Lepší je volit dobře podporovanou konstrukci:

document.getElementsByTagName("head")[0]

Test document.head

Odkazy jinam