O webu
Emmet a CSS zkratky

Díky tomu, že je Emmet možné používat v mnoha editorech, namátkou:

… už píšu zásadně s ním. Některé CSS vlastnosti se tedy pro mě přejmenovaly.

Zkratka + Tab Výsledek
tac text-align: center
dn display: none
di display: inline
dib display: inline-block
fl/fr float: left/right
posa/posr position: absolute/relative
bd border
bg background
c color
m margin
p padding
h height
w width

A další vlastnosti se vlastně ani moc nepoužívají.

Jaké zkratky jste si vy, kdož Emmet používáte, oblíbili?