O webu
Aktivní element v JavaScriptu

Kromě přístupu, kdy se na jednotlivé elementy připojují události, existuje ještě jedna možnost. Události odchytávat na celém dokumentu a až následně zkoumat, který element událost vyvolal.

Zjistit takový element jde z objektu event.

Aktivní element se potom nachází v event.target nebo event.srcElement ve starších prohlížečích. Kromě toho je nutné sjednotit i práci se samotným eventem.

function akce(e, el) {
  e = window.event || e;
  var aktivni = (e.target || e.srcElement);
}
document.onclick = akce;

Živá ukázka

Využití

Občas může použití tohoto způsobu zpracovávání událostí usnadnit práci. Není potřeba připojovat obsluhu události pro jednotlivé elementy, ale naopak se až v připojené funkci rozhodne, že se má něco dělat.

Třeba při používání klávesových zkratek se tak snadno vytvoří výjimka pro formulářová pole.