O webu
Google Analytics: Návštěvnost podle hodin a dní

Například pro provádění servisních prací na stránce se hodí znát její vytíženost během denní doby. Úpravy způsobující nefunkčnost stránky tak jde provést v době, kdy to nepostihne příliš návštěvníků.

Cílem jde tedy dostat graf typu:

Zobrazení návštěvnosti podle hodin

Unikátní zobrazení stránek je rozděleno podle jednotlivých hodin ve stanoveném časovém období. Graf pochází z tohoto webu a je na něm vidět, že kolem 4. hodiny ranní na web skoro nikdo nechodí.

Vytvoření vlastního přehledu

Pro vykreslení obdobného grafu je vhodné si vytvořit vlastní přehled. Taková možnost je v Google Analytics v hlavní nabídce Přizpůsobení.

Vytvoření vlastního nového přehledu

Celé nastavení přehledu vypadá následovně. Kromě určení metrik a dimensí je nutné ještě vybrat data webů, ze kterých se má přehled vytvořit.

Vytvoření přehledu

Jako metrika poslouží například Unikátní zobrazení stránek:

Nastavení metriky

Nyní zbývá nastavit dimensi, což může být právě Hodina, Den v týdnu, Den v měsíci a podobně.

Nastavení dimense