O webu
Hover efekty s text-shadow

Podobně jako lze k :hover efektům využít stíny boxu (box-shadow), dost podobně se dá použít i stín písmatext-shadow (funguje od IE 10).

Symbolický zápis vlastnosti text-shadow je obdobný jako u box-shadow:

element {
  text-shadow: vodorovné svislé umístění rozmazání barva;
}

Pokud vynulujeme rozmazání, vznikne tak v podstatě duplikát původního textu, který může díky transition plynule přilétat nebo odlétat.

Shora

Samostatná živá ukázka

Zdola

Zleva

Z více stran najednou

Stínů textu může být více. Přiletět tedy může zároveň stín shora i zdola nebo třeba 4 stíny ze všech stran.

Ukázka

Všechny strany

Ukázka