O webu

JavaScript

JavaScript (zkratka JS) je programovací jazyk, který nejčastěji běží přímo v prohlížeči návštěvníka.

Používá se zejména k modifikaci obsahu bez nutnosti komunikace se serverem (technologie AJAX) a pro různé visuální efekty jako jsou plynulé animace a podobně, které ale postupně nahrazuje CSS.

JS může běžet i na serveru, ale zatím tento postup není tolik rozšířen.

Všechny články z kategorie