O webu
Duplikování položek formuláře v JS

V případě, že ve webové aplikaci potřebujeme umožnit zadat více položek stejného typu, hodí se k tomu možnost JavaScriptem jednotlivá políčka duplikovat.

Alternativou je zobrazit předpokládaný počet políček rovnou a při zpracování formuláře brát v úvahu jen ta vyplněná. Dynamická změna počtu položek vypadá ale jako lepší volba.

Samostatná živá ukázka

Metoda cloneNode

Základem je JS metoda cloneNode, která naklonuje první položku, a metoda appendChild, která ji později vloží.

var prvniPolozka = document.getElementById('sablona');
var sablona = prvniPolozka.cloneNode(true);

Pro snadné klonování více <input>ů či jiných formulářových prvků v rámci jedné položky je ideální všechno obalit nějakým elementem – nejspíš <div>em.

<div class="polozka" id="sablona">
 <input name="policko1[]">
 <input name="policko2[]">
</div>

Za pozornost dále stojí, že klonování proběhne nadvakrát:

 • Ihned po načtení stránky se naklonuje první položka.
 • Při kliknutí na tlačítko Přidat se naklonuje tato kopie.

Proč? Kdyby se klonovala přímo živá první položka, promítl by se do klonu její stav (vyplněné hodnoty a podobně), což většinou není žádoucí. Další výhoda je v tom, že nemusíme řešit stav, kdy uživatel odstraní úplně všechny položky. I po odstranění všeho půjde přidat položku novou.

Pokud bychom chtěli zabránit odebrání i první položky, můžeme odebírací tlačítko skrýt pomocí CSS (display: none) s využitím CSS selektoru :first-child (IE 7+).

.polozka:first-child .odebrat {
 display: none;
}

Odebrání removeChild

Odebrání bude velmi snadné. Tlačítko Odebrat bude v každém <div>u s položkami. V případě, že tlačítko bude přímo v tomto obalu, stačí si najít jeho rodiče (parentNode) a provést removeChild.

function odebrat(el) {
 var polozka = el.parentNode;
 polozka.parentNode.removeChild(polozka);
}

Funkci odebrat se pro zjištění rodiče předá odebírací tlačítko prostřednictvím this.

<button onclick="odebrat(this)">
 × Odebrat
</button>

Udělení focusu

Po kliknutí na Přidat je vhodné rovnou označit první políčko přidané položky, aby do něj šlo rovnou psát:

kopie.getElementsByTagName("input")[0].focus();

Možná vylepšení

V závislosti na konkrétním použití je k úvaze případné vylepšení:

 • Novou položku přidávat místo na konec za položkou naposledy upravenou.

  K tomu poslouží metoda insertBefore v kombinaci s nextSibling.

  polozky.insertBefore(kopie, aktualniPolozka.nextSibling);
 • Novou položku přidávat automaticky, když je předchozí (částečně) vyplněná. Tedy mít stále o jednu více položek, než je potřeba.

 • Někdy se může hodit možnost Vytvořit na základě předchozí, kde se naopak bude kopírovat obsah předchozí položky včetně vyplněných hodnot.

 • Pohrát si s tabindexem, aby po vyplnění posledního políčka položky klávesa Tab aktivovala tlačítko Přidat namísto Odebrat.

  Špatné pořadí políček je častou chybou formulářů.

  Upravená ukázka

 • Tlačítko Přidat umístit na místo, kde se nebude pohybovat v závislosti na počtu položek. Případně ho přidat ihned za položku před tlačítko Odebrat.

Zpracování na serveru

Pro pohodlné zpracování na serveru je ideální dávat prvkům formuláře názvy s hranatými závorkami [], aby se s nimi dalo snadno pracovat jako s polem.