O webu
Odstranění všech potomků HTML elementu

Při vytváření HTML obsahu JavaScriptem se někdy může hodit obsah celé značky vyprázdnit.

var element = document.getElementById("idecko");
element.innerHTML = "";

Toto je asi nejjednodušší způsob, nicméně není nejrychlejší.

Rychlejší postup je odebírání přes metodu removeChild:

while (element.firstChild) {
  element.removeChild(element.firstChild);
}

Před snahou odebírat všechny potomky ještě může být dobré se zamyslet, jestli by nestačilo jenom měnit vlastnosti stávajících elmentů místo odstraňování a vytváření komplet nových (createNode/appendChild). To by mohlo být ještě rychlejší.