O webu
Událost oninput

Odchytávání stavu, že uživatel něco dělá s formulářovým elementem <input> není úplně jednoduché.

Událost onchange

<input type=text>

Například událost onchange u značky <input> reaguje, až když se ztratí :focus.

<input type=range>

U <input type=range> je potom pro některé prohlížeče změna už samotné přesouvání jezdce a jinde se onchange vyvolá až při uvolnění tlačítka myši.

<select>

<input type=radio>

Události onkeyup, onkeydown, onkeypress

Pokud jsme tedy v textovém <input>u chtěli reagovat na každé napsané písmeno, bylo nutné odchytávat stisk klávesy.

onkeyup

onkeydown

onkeypress

onpaste

Problém pochopitelně nastane, když návštěvník bude chtít obsah vkládat ze schránky přes kontextové menu myší a podobně. Potom je řešení potřebnou událost spustit i při onpaste a pro případ, že se obsah přesune do pole myší ještě pro onfocus.

Událost oninput

Událost oninput, funkční od IE 9 by tuto nejednotnost měla řešit a spouštět se vždy, když se s políčkem nějak pracuje.

Kromě staré Opery 12 všechny prohlížeče vyvolají oninput jen u textového pole, <input type=range> a <textarea>.

Textové políčko

Posuvník

Textarea

Zaškrtávátko

U následujících prvků už oninput v nových prohlížečích nic nedělá.

Přepínač

V Opeře 12 je zajímavé, že se oninput vyvolá na obou <input>ech.

Roletový výběr