O webu
Měření AdBlocku v Google Analytics

Pokud je webová stránka závislá na finančním příjmu z reklamy, může se hodit měřit návštěvníky, kteří reklamu blokují.

Tento údaj se hodí pro potenciální zájemce o reklamu na daném webu nebo pro rozhodování, jaký typ reklamy zvolit. Zatímco používání rozšířených reklamních systému typu AdSense od Google nebo Sklik od Seznamu bude nástrojem pro blokování reklam prakticky určitě blokováno, jiný způsob reklamy může filtru AdBlocku utéci.

Detekce blokování reklamy

Aby bylo co v GA (Google Analytics) měřit, musí se v první řadě blokování reklamy detekovat.

K tomu stačí na stránku přidat element s identifikátorem reklama a nastavit mu například nějakou výšku.

<div id="reklama" style="height: 2px"></div>

A po nějaké době takový element přeměřit. Když bude jeho výška nulová, nejspíš byl zablokován jako reklama.

window.onload = function() {
 setTimeout(function() {
  var reklama = document.getElementById("reklama");
  var stav;
  if (reklama.clientWidth == 0) {
   // Reklama byla zablokována
   stav = "Ano";
  }
  else {
   stav = "Ne";
  }
  // Odeslání dat do Google Analytics
  ga('send', 'event', 
   'Adblock', 
   stav, 
   {'nonInteraction': true}
  );
 }, 1000);
}

Stav blokování reklamy se zaloguje jako událost do Google Analytics.

Aby toto měření neovlivňovalo bounce rate (míru opuštění stránky), používá se parametr nonInteraction, kterým se předá informace, že se tato událost nemá brát jako interakce se stránkou.

Výsledek

Výsledky měření jsou následně k disposici pod Chování → Události → Přehled → Adblock.

Zobrazení události

Po kliknutí na kateogirii Adblock je nutné zvolit primární dimensi Akce události.

Zobrazení události

Nyní by se měl konečně zobrazit podíl návštěvníků, kteří reklamu blokují. Pro tento web je to kolem 20 %.

Zobrazení podílu AdBlocků

Vyhodnocení

Jak už to tak bývá, data nejsou úplně přesná. Pokud si návštěvník kromě reklam blokuje i měřicí skripty jako je GA, do přehledu se tato informace nedostane.