O webu
Prodleva při kliknutí na mobilu

Při ovládání webu na zařízeních s dotykovou obrazovkou se je možné setkat s lehkou prodlevou mezi kliknutím na odkaz nebo tlačítko a provedení akce.

Prodleva o délce cca 300 ms je způsobena tím, že po prvním stisku (ontouch) mobilní prohlížeče čekají, zda náhodou není cílem vyvolat dvoj-dotyk, který typicky slouží k zoomování.

Pokud je stránka responsivní a vejde se bez změny měřítka na displej, zdá se toto vyčkávání na gesto pro přiblížení/oddálení zbytečné.

Odstranění prodlevy po kliknutí

Mobilní Chrome a Firefox na Androidu

V mobilních versích prohlížeče Chrome 32 a novějších postačí přítomnost značky viewport:

<meta name="viewport" content="width=device-width">

Starší a některé další prohlížeče na Androidu reagují po dotyku okamžitě při zakázání zoomování:

<meta 
 name="viewport" 
 content="width=device-width, user-scalable=no"
>

Zakázat přibližování ale není z uživatelského hlediska úplně vhodná věc. I při responsivní podobě stránek se může hodit si například zvětšit obrázek. Populární mobilní aplikace Twitteru nebo Facebooku tento způsob používají.

Mobilní IE na Windows Phone

V mobilní IE slouží k okamžité odezvě CSS vlastnost touch-action.

Aplikovat ji jde na celý dokument (html):

html {
 -ms-touch-action: manipulation; /* IE10 */
 touch-action: manipulation;
}

Nebo jen na jednotlivé ovládací prvky.

a, button, .tlacitko {
 -ms-touch-action: manipulation; /* IE10 */
 touch-action: manipulation;
}

Či obecně pro všechna tlačítka, jiné formulářové prvky a odkazy:

a,
area,
button,
[role="button"],
input,
label,
select,
summary,
textarea {
 -ms-touch-action: manipulation; /* IE10 */
 touch-action: manipulation;
}

Safari na iOS

Safari od verse 9.3 (březen 2016) vlastnost touch-action podporuje.

Ve starších Safari nějaký standardní způsob, jak prodlevu vypnout neexistuje.

Starší prohlížeče

Zrušit prodlevu čekání v nepodporovaných prohlížečí jde pouze na základě monitorování dotykových událostí a hádání, jestli uživatel opravdu chce vykonat akci tlačítka/odkazu. Existují na to hotová řešení:

„Využití“ prodlevy

Místo odstranění prodlevy ji někdy jde využít pro načítání dat – tj. začít načítat data na pozadí ihned při dotyku (ontouchstart). Obdobně jako u stisku a uvolnění tlačítka klasické myši.

Pochopitelně tento postup nejde použít vždy. Zvlášť u nevratných akcí na serveru by bylo takové spouštění v okamžiku, kdy ještě není jasné, jestli uživatel akci chce skutečně vyvolat, nebylo rozumné.

Odkazy jinam