O webu
Element <progress>

50 % (value=50 max=100)

70 ze 60 (value=70 max=60)

Použití je následovné:

<progress value="50" max="100">50 %</progress>
value
Hodnota postupu, musí být mezi nulou a hodnotou max.
max
Určuje, jaká hodnota value se bude brát jako sto procent. Pokud je value větší než max, bere se to jako 100 %.

Podpora

Element <progress> je podporován až od Exploreru 10, v nepodporovaných zařízeních se objeví obsah mezi počáteční a koncovou značkou.

<progress value="50" max="100">50 %</progress>

Nicméně vytvořit náhradu za <progress> není nijak zvlášť složité:

Teoreticky je možné tuto náhradu umísit do značky:

<progress value="50" max="100">
  <div class="progress">
    <div style="width: 50%></div>
  </div>
</progress>

Otázka potom je, zda <progress> vůbec používat, když už se stejně vytváří atrapa.

Signalisace načítání

Samotná značka <progress> poslouží i jako jednoduchá indikace načítání.

Samostatná živá ukázka

Stylování

Orientace

Ve Firefoxech lze změnit orientaci na svislou pomocí:

progress {-moz-orient: vertical}

50 %

Vzhled

Vzhled je přebírán z operačního systému, vypne ho:

progress {
  appearance: none;
  -webkit-appearance: none;
  -moz-appearance: none;
}

50 %

Kromě toho lze zrušit border nebo nastavit rozměry (width a height).

Vzhled obalu lze nastavit pseudotřídou ::progress-bar, vzhled ukazatele zase přes ::progress-value. V současné době jsou pro funkčnost alespoň ve Webkitu a Gecku nutny prefixy.