O webu
HTML značka ruby

Uvnitř elementu <ruby> se používá celá řada dalších značek:

<rt>

Text přiřazený k symbolu se obaluje do značky <rt> a v podporovaných prohlížečích se potom zobrazí nad symbolem.

Kanji

<rp>

Jako fallback pro prohlížeče neznalé ruby existuje značka <rp>. Do ní jde umístit obsah, který se v podporovaných prohlížečích nezobrazí, ale v nepodporovaných ano.

Díky tomu se text přiřazený k symbolu může zobrazit třeba v závorce:

<ruby>
  漢 <rp>(</rp> <rt>Kan</rt><rp>)</rp>
  字 <rp>(</rp><rt>ji</rt><rp>)</rp>
</ruby>

<rb>

Značku <rb> je možné použít pro označení symbolu.

<rtc>

Slouží pro umístění anotace. Specifikace uvádí následující příklad:

<ruby>
  <rb>旧<rb>金<rb>山
  <rt>jiù<rt>jīn<rt>shān
  <rtc>San Francisco
</ruby>

Ten se v podporovaných prohlížečích (např. Firefox 44) zobrazí následovně (ukázka):

Zobrazení se značkou RTC

Odkazy jinam