O webu
PHP $_SERVER

Celá proměnná $_SERVER obsahuje spoustu údajů. Které jsou nejzajímavější a nejpoužívanější?

$_SERVER["REMOTE_ADDR"]

Obsahuje IP adresu návštěvníka.

$_SERVER["HTTP_REFERER"]

Informace o předchozí navštívené stránce. Může být prázdné v případě, že:

  • Návštěvník zadal adresu přímo do prohlížeče.
  • Posílání referreru je uživatelem zakázáno nebo ho blokuje rel=noreferrer.
$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]

Z hlavičky user-agent je možné zjistit informace o prohlížeči, operačním systému a podobně.

Tytéž informace umí zjistit i JavaScript přes navigator.userAgent.

Hodnota $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"] se dá využívat k detekcím verse prohlížeče nebo třeba ke zjištěné prohlížeče mobilního.

$_SERVER["REQUEST_URI"]

URL aktuální stránky očištěná o doménu. Pro stránku http://jecas.cz/server bude REQUEST_URI obsahovat /server.

Využití se najde při přepisování adres s využitím souboru .htaccess nebo logování akcí uživatelů, kde je vhodné URL ukládat.

$_SERVER["QUERY_STRING"]

Taktéž se týká URL a obsahuje obsah $_SERVER["REQUEST_URI"] za otazníkem, pokud za otazníkem nějaký obsah je.

$_SERVER["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"]

Dá se používat k detekci jazyku uživatele. Obsah může vypadat takto:

cs-CZ,cs;q=0.9,en;q=0.8

Hodnota za q= uvádí prioritu daného jazyka (vyšší číslo = vyšší priorita). Dá se ovlivnit v nastavení prohlížeče.