O webu
Proč Seznam převádí zkratky na malá písmena

Úpravy podoby titulku (HTML značka <title>) jsou u internetových vyhledávačů běžná věc. Jedna z úprav, které provádí český Seznam, je převod titulku psaného VELKÝMI PÍSMENY na malá.

Má to dobrý úmysl – titulek napsaný po stisknutí klávesy CapsLock by neprávem přitahoval vyšší pozornost.

Bohužel se změna na malá písmena týká i zažitých zkratek. Ukázka hledání zkratky „HTML“ na tomto webu:

Hledání HTML na Seznamu

Jak je vidět z výsledků, převod na malá písmena se aplikuje v případě, že je v titulku stránky vysoké procento velkých písmen.

Podle mých testů je hranice někde kolem jedné třetiny.

Když je kromě zkratky napsaná značná část malými písmeny, zkratka přežije v původní velké podobě. Zbavit se nechtěného převodu tak jde psaním delších titulků.

Tuto úpravu Seznam aplikuje od roku 2007:

Nové snippety jsou především: vizuálně vzájemně férové – pokud je v textu „příliš mnoho“ slov kapitálkami, přepíšeme je malými písmeny

– Blog fulltextového týmu: Upravené snippety

Výjimky

Některé známé zkratky se zobrazují v původní podobě i při vysokém podílu velkých písmen:

Hledání CSS na Seznamu

Nejspíš je to tak v případech, kdy je zkratka přímo hledaným řetězcem, protože jinak se název té samé stránky převede:

Hledání na Seznamu

Vyjádření ze Seznamu

V květnu 2015 se k tomuto tématu vyjádřil Dušan Janovský:

Je tam nějaká logika, aby se v titulku neobjevovaly texty psané velkými písmeny. Není lehké vůbec zadefinovat, jak se to má chovat.

Dušan Janovský na Facebooku

Odkazy jinam