O webu
Odkaz pro poslání SMS

Návštěvníkům přistupujícím na web z mobilu je možné usnadnit používání některých funkcí jejich telefonu. Třeba po kliknutí na odkaz spustit telefonní aplikaci s předvyplněným číslem:

<a href="tel:123456789">
  Zavolejte nám
<a>

Kromě telefonního čísla jde připravit i textovou zprávu (SMS). Podpora je ale nižší.

Možností vytočit telefonní číslo prostřednictvím HTML odkazu popisuje podrobně následující článek:

Odkaz pro SMS

Samotné spuštění aplikace pro SMS a předvyplnění telefonního čísla funguje relativně slušně napříč prohlížeči. Problém je ale s předvyplněním textu zprávy, kde se situace značně liší.

iOS

U mobilních operačních systémů od Apple iOS 8 a 9 funguje zápis textu zprávy pomocí &body= za telefonním číslem:

<a href="sms:+420123456789&amp;body=Text zprávy">
  Poslat SMS
</a>

V iOS 7 není podle všeho možné text zprávy předvyplnit.

V iOS 5 a 6 by měl fungovat středník:

<a href="sms:+420123456789;body=Text zprávy">
  Poslat SMS
</a>

Android

U Androidu funguje pro změnu zápis s otazníkem:

<a href="sms:+420123456789?body=Text zprávy">
  Poslat SMS
</a>

V případě úspěchu by se mělo číslo i text zprávy řádně vyplnit:

Předvyplnění zprávy

Mobilní Windows 10

V mobilním Windows 10 zřejmě nejde vůbec použít sms:. Tento pseudo-protokol systém nezná a po kliknutí na daný odkaz akorát nabídne hledání příslušné aplikace v obchodu.

Řešení

Vzhledem k odlišnému zápisu textu zprávy napříč operačními systémy je nejspíš nutné použít detekci zařízení a různým systémům naservírovat jiný obsah.

Zápis textu zprávy za otazníkem/ampersandem není kompatibilní – v systémech, které druhý způsob neznají, dojde k zadání neplatného kontaktu.

Pokus s & skončí na Androidu takto:

Neplatný příjemce u Androidu

U iOS zase zápis s otazníkem:

Neplatný příjemce v iOS

Jen telefon

Dobře podporovaná možnost je vyplnit pouze číslo bez textu zprávy. To funguje prakticky všude mimo mobilní Windows.

<a href="sms:+420123456789">
  Poslat SMS
</a>

Risiko nefunkčnosti

K úvaze je, jestli případná nefunkčnost byť u malého počtu návštěvníků mimo iOS a Android není dost dramatická.

Třeba v mobilních Windows se po kliknutí na odkaz zobrazí následující hláška, která může návštěvníka nenávratně odvést ze stránky pryč.

Odkaz na SMS ve Windows Mobile

Stejně tak u desktopových/tabletových prohlížečů nebude v drtivé většině případů odkaz na SMS fungovat – příklad z desktopového Firefoxu:

Odkaz na SMS ve Firefoxu

Bezpečnější tak nejspíš bude odkaz pro předvyplnění SMS přidávat na stránku až na základě detekce pro konkrétní zařízení.

Odkazy jinam