O webu
Zjištění souřadnic kursoru

V některých situací (jako třeba u efektu baterky nebo kontextové nabídky) je třeba skriptem sledovat, kde je umístěn kursor. Universální JS funkce sjednocující chování napříč prohlížeči (hlavně IE a ostatní prohlížeče) může vypadat takto:

function getPosition(e) {
  e = e || window.event;
  var cursor = {x:0, y:0};

  if (e.pageX || e.pageY) {
    cursor.x = e.pageX;
    cursor.y = e.pageY;
  } 
  else {
    cursor.x = e.clientX + 
      (document.documentElement.scrollLeft || 
      document.body.scrollLeft) - 
      document.documentElement.clientLeft;
    cursor.y = e.clientY + 
      (document.documentElement.scrollTop || 
      document.body.scrollTop) - 
      document.documentElement.clientTop;
  }
  return cursor;
}

Použití je potom následovné:

var souradnice = getPosition(e);
 • V souradnice.x bude X-ová souřadnice (nebo také left hodnota).
 • V souradnice.y bude Y-ová souřadnice (nebo také top hodnota).

Při nastavování CSS se nesmí zapomenout na přidání jednotky px.

neco.style.left = souradnice.x + "px";
neco.style.top = souradnice.y + "px";

Při používání funkce je nutné předávat event.

<script>
function funkce(e) {
 var souradnice = getPosition(e);
}
</script>
<p onclick='funkce(event)'>