O webu
Kontrola pravopisu v Sublime Text

Při psaní textů je velmi vhodné používat kontrolu pravopisu. Nástroj, který by zaručil 100% gramaticky správných text v českém jazyce, sice neexistuje, použitím automatické kontroly pravopisu jde ale alespoň zabránit překlepům.

Kontrolovat pravopis je možné i v editoru Sublime Text, který se obvykle používá především pro programování.

Přidání české kontroly

Sublime Text má v základu pouze anglický slovník. Pro kontrolu pravopisu se využívá nástroj Hunspell. Pro češtinu je tedy nutné stáhnout slovník, který je s Hunspellem kompatibilní.

Vhodný český slovník jde najít na více zdrojích. Může být ale problém s kódováním, kdy Sublime Text považuje za neznámá všechna slova s diakritikou.

České slovníky jde pro Hunspell získat i z dalších umístění. Bohužel mi v Sublime Text 2 správně nefungují právě u slov s diakritikou.

Kam soubory umístit

Soubory se slovníky je nutné zkopírovat do složky Packages. Tu jde otevřít ze Sublime Text z nabídky PreferencesBrowse Packages…

Ve Windows se nachází většinou v umístění:

C:\Users\Jméno\AppData\Roaming\Sublime Text 2\Packages

Zde je vhodné vytvořit složku s názvem např. Language - Czech a vložit do ní soubory s příponou *.dic a *.aff.

Umístění českých slovníků

Přepnutí na české slovníky

Následně je nutné přenastavit slovníky z angličtiny na češtinu. To jde udělat v nastavení Preferences → Settings – Default.

// Word list to use for spell checking
//"dictionary": "Packages/Language - English/en_US.dic",
"dictionary": "Packages/Language - Czech/Czech.dic",

Zapnutí kontroly pravopisu

Zvýrazňování slov, které obsahují překlep/chybu, jde přepínat klávesou F6.

Výchozí stav jde přednastavit rovněž v nastavení:

// Set to true to turn spell checking on by default
"spell_check": true,

Problémy a nedostatky

Kontrola pravopisu není v Sublime Text úplně dokonalá. Hlavně má problémy s určením hranice slov. Takže používání českých uvozovek, trojtečky nebo lomítka mezi slovy vede k tomu, že bude slovo označené jako neznámé.

Chybné určení pravopisu

Odkazy jinam