O webu
Build PHP v Sublime Text

V editoru Sublime Text to jde poměrně snadno zařídit. Přes položku New Build System… nacházející se v hlavním menu pod ToolsBuild System.

Přidání nového Build Systému v Sublime Text

Po kliknutí na New Build System… by mělo stačit nahradit obsah nově otevřeného souboru následujícím obsahem.

{
	"cmd": ["php", "$file"],
	"file_regex": "php$",
	"selector": "source.php"
}

A soubor uložit do předvybraného adresáře User pod názvem php.sublime-build (celá cesta na Windows je C:\Users\Uživatel\AppData\Roaming\Sublime Text 2\Packages\User).

Nyní stačí nově vytvořený build v PHP zaškrtnout ve stejné nabídce, kde se vytvářel. A po stisknutí Ctrl + B v otevřeném PHP souboru by to mělo fungovat. Výsledek buildu se zobrazuje v dolní části editoru.

Build celého projektu

Teoreticky je možné si místo buildování právě otevřeného souboru ($file) nastavit index.php celého projektu.

php-projekt.sublime-build

{
	"cmd": ["php", "$project_path/index.php"],
	"file_regex": "php$",
	"selector": "source.php"
}

Ale u většiny webových stránek je to stejně v podstatě k ničemu, protože se zpravidla jednotlivé stránky stejně skládají na základě všelijakých parametrů v URL.