O webu
Text-stroke
Vysvětlení vlastností color a text-stroke

Použití

Využití vlastnosti text-stroke se nabízí v podobě vytváření zajímavějších stylů písma bez používání obrázků.

element {
  -webkit-text-stroke: 5px red;
}

První hodnota je tloušťka rámečku, druhá hodnota potom barva. Zápis se tedy liší oproti borderu absencí volby stylu čáry (solid, dotted, double a podobně). Možná se této možnosti dočkáme v budoucnu.

Popora

Momentálně funguje pouze ve Webkitu (Chrome 31+ a nová Opera 20+), a to jen s CSS prefixem -webkit-.

Text s barevným okrajem.

Samostatná ukázka (v podporovaných prohlížečích se zobrazí cca to samé co na obrázku výše).

Aby se efekt rozumně projevil, je zapotřebí celkem velké písmo, zhruba 40 pixelů a víc.