O webu
Ověření dostupnosti domény

Pro české domény stačí navštívit stránku whois.nic.cz PHP funkcí fsockopen.

<?php
$domain = "seznam.cz"; // název domény
$server = "whois.nic.cz"; // adresa WHOIS serveru
$port = 43;
$timeout = 5;
$fp = @fsockopen(
	$server, 
	$port, 
	$errno, 
	$errstr, 
	$timeout
) or die($errno . ": " . $errstr);
fputs($fp, $domain . "\r\n");
$out = "";
while(!feof($fp)){
	$out .= fgets($fp);
}
fclose($fp);
echo $out; // výpis záznamu
?>

Aktuální seznam všech ostatních WHOIS serverů pro jednotlivé TLD je možné získat zde.