O webu
Vypnutí Emoji ve WordPressu

WordPress 4.2 začal nahrazovat Emoji znaky vlastními obrázky.

Vloží-li se do stránky například symbol šipky:

WordPress ji pomocí JavaScriptu nahradí obrázkem.

◀

To může vadit z několika důvodů:

  1. Obrázek často bude vypadat jinak než symbol.
  2. Pro nahrazení znaků se musí stáhnout JS soubor, který provede nahrazení, a následně konkrétní obrázky. To zdržuje načítání stránky.

Toto nahrazování probíhá v celém obsahu stránky (ne tedy jen u samotného obsahu, ale i u HTML šablon).

O převod symbolů na obrázky se stará se o to tento skript vložený do hlavičky stránky.

Převod Emoji symbolů na obrázky

Zrušení převodu na obrázky

Pro zrušení převodu je nutné zrušit filtr, který převodní skript připojuje. To jde docílit např. přidáním následujícího kódu do souboru functions.php u aktivní šablony.

function disable_emojis() {
  remove_action( 'wp_head', 'print_emoji_detection_script', 7 );
}
add_action( 'init', 'disable_emojis' );

Jak už to tak u WordPressu bývá, jde téhož docílit i pluginem – jmenuje se Disable Emojis – odstraňuje i další filtry, které se snaží nahrazovat Emoji obrázky na jiných místech jako jsou RSS zdroje a podobně.

Pro kompletní odstranění převodu Emoji jde kromě pluginu přímo vložit do WordPressu obdobný kód.