O webu
Zapamatování formulářových polí

Vhodné úložiště

V první řadě je třeba rozhodnout, kam se budou dočasná data ukládat. K disposici je:

 1. Na straně serveru:
  1. database,
  2. soubory,
  3. session
 2. Na straně klienta:
  1. sušenky (cookies),
  2. lokální úložiště (localStorage)

Na straně serveru

Výhoda v ukládání na straně serveru je lepší trvanlivost a přenositelnost dat, pochopitelně v případě, že má uživatel nějaký identifikátor (je na webu přihlášen). Potom není problém formulář rozepsat a dopsat (po přihlášení) na úplně jiném zařízení.

Komfortní (časté) ukládání na serveru bude vytvářet jistou zátěž, což může být v případě hodně uživatelů problém. Proto může být vhodné řešení, kdy se pravidelně v nízkých časových intervalech zálohuje u klienta; a na server se ukládají jen významnější změny nebo po uplynutí delší doby.

Na straně klienta

Ukládání na straně klienta má nepochybnou výhodu v nezatěžování našeho serveru a rychlosti (jenom zaslání a zpracování HTTP požadavku může zabrat desítky milisekund). Zátěž spojená s průběžným ukládáním se zcela přenese na klienta.

Použít je možné cookies, tam se ale větší obsah nemusí vejít (většinou se uvádí maximální velikost cookies okolo 4 kB), proto se nabízí lokální úložiště (localStorage).

Lokální úložiště

Lokální úložiště funguje od Exploreru 8, pro starší prohlížeče lze dodělat podporu přes behavior: url(#default#userData):

if(!window.localStorage && document.documentElement.addBehavior) window.localStorage = (function(name)
{
 var prefix = "storage-";
 var link = document.createElement("link");
 link.addBehavior("#default#userData");
 document.documentElement.firstChild.appendChild(link);
 return {
  setItem: function(key, value)
  {
   link.setAttribute(prefix + key, value);
   link.save(name);
  },
  getItem: function(key)
  {
   try { link.load(name); } catch(exc) {}
   return link.getAttribute(prefix + key);
  },
  removeItem: function(key)
  {
   link.removeAttribute(prefix + key);
   link.save(name);
  }
 };
})("localStorage");

Použití

Uložení obsahu
localStorage.setItem("nazev-polozky", "hodnota");

Může se používat s určitým časovým opakováním nebo po nějaké akci (zaškrtnutí políčka ve formuláři, stisknutí klávesy).

Přečtení obsahu
var obsah = localStorage.getItem("nazev-polozky");

Proběhne při načtení stránky.

Odstranění obsahu
localStorage.removeItem("nazev-polozky");

Proběhne při úspěšném odeslnání formuláře.

Před používáním localStorage je ještě vhodné testovat jeho dostupnost:

if (window.localStorage) …

Hotové řešení

Hotové řešení průběžného ukládání celých formulářů je například:

Sisyphus.js

Odkazy

 • Vault.js — Web Storage API s automatickou podporou JSONu