O webu
Zalomení tlačítka na více řádků

Při formátování odkazu jako tlačítka se může stát nepěkná věc, kdy se tlačítko roztáhne na více řádků:

Nějaký obsah následovaný tlačítkem s hodně dlouhým textem

Řešení

Inline-block

První možnost je nastavit hodnotu vlastnosti display na inline-block:

Nějaký obsah následovaný tlačítkem s hodně dlouhým textem

Řádkově-blokové zobrazení má i výchozí element <button>, proto tímto problémem na rozdíl od řádkového odkazu netrpí.

Zakázat zalamování

Vlastností white-space jde ovlivnit chování bílých znaků – například zrušit možnost zalomení pomocí hodnoty nowrap:

Nějaký obsah následovaný tlačítkem s hodně dlouhým textem

Tento postup trochu zlobí ve staré Opeře 12, kde část tlačítka zůstala na předchozím řádku.

Špatné zalomení tlačítka

Tvrdá mezera

Tibor Soviš doplnil čistě HTML řešení pomocí tvrdých mezer – entity &nbsp;. Přímo znak nedělitelné mezery jde zapsat na české klávesnici jako Levý Alt + 0160.

Nějaký obsah následovaný tlačítkem s hodně dlouhým textem

Takové řešení ale může být pracnější než prostá CSS deklarace. V Opeře 12 se tento postup projevuje totožným problémem jako white-space: nowrap.