O webu
Framework Zepto.js
Zepto.js

Je-li potřeba na stránce při jejím oživování  využívat nějakou „nadstavbu“ JavaScriptu (typicky pro zkrácené zaměřování elementů pomocí $("#id"), používání AJAXu atd.) a stačí jen základní funkce z knihovny jQuery, může stejnou práci odvést knihovna Zepto.js.

Výhoda je, že knihovna Zepto (minifikovaná a gzipovaná) je až čtyřikrát menší než jQuery (minifikované a gzipované) a měla by tedy být rychlejší.

Že má Zepto podobné API s jQuery dokládá například možnost zvolit mezi oběma knihovnami u Magnific Popup lghtbox skriptu.

Podpora Internet Exploreru

Na tu Zepto vesele resignuje:

Jen pro moderní prohlížeče, knihovna Zepto zastává názor neopravovat chyby pravěkých „prohlížečů“

Ostatně i 2.x verse jQuery je určena až pro IE 9 a novější.

Nicméně to nemusí být problém, Internet Explorery dostanou místo Zepto frameworku staré dobré jQuery a díky kompatibilitě by mohl web běhat jako na drátkách napříč prohlížeči.

Pořád moc velké

V případě, že využijeme jen některé části frameworku, je možné si vygenerovat variantu jen s něčím.

Nebo rovnou používat čistý JavaScript. Pro pohodlné vybírání elementů může posloužit metoda querySelector a třeba AJAX řeší pár řádků prostého JavaScriptu.