O webu
Instalace Apache, PHP a MySQL za 30 vteřin

Pro programování v PHP se většinou hodí mít možnost spouštět skripty na vlastním počítači, tzv. na localhostu. Je sice možné používat vzdálený webhosting a soubory upravovat a zkoušet přímo tam, ale lokální server mívá lepší odezvu.

Vlastní, nebo hotové řešení?

Jedna možnost, jak vlastního serveru docílit, je instalace jednotlivých aplikací vlastnoručně. Tedy nainstalovat si:

  • Apache (webový server)
  • PHP (podpora skriptování)
  • MySQL (databáse)

A nějak to nastavit, aby to dohromady fungovalo.

Dle mého názoru je to zbytečně pracné a zdlouhavé. Pohodlnější je použít hotový balík, který všechno nainstaluje sám a další nastavování je povětšinou dostupné z grafického rozhraní a ne jen prostřednictvím konfiguračních souborů.

WampServer

Osobně se mi osvědčil WampServer.

Obrázek WAMP serveru

Stáhnout WAMP Server

Po stažení a prostém nainstalování jsou důležité následující údaje.

Složka pro umístění skriptů
C:\wamp\www
Zobrazení obsahu
http://localhost
Přihlašovací údaje k MySQL
  • Server: localhost
  • Jméno: root
  • Heslo: (prázdné)

Správa MySQL

Pro práci s DB (vytváření tabulek a podobně) je předinstalovaný nástroj phpMyAdmin (http://localhost/phpmyadmin/).

Osobně ale dávám přednost Admineru. Stačí stáhnout pouze českou versi pro MySQL

Nastavení serveru

V případě, že se nastavení serveru na našem webhostingu liší od výchozího nastavení WAMPu, není problém si pohodlně zapínat různá rozšíření a moduly.

Veškeré nastavování (stejně jako spouštění/zastavování/restartování služeb) probíhá po kliknutí levým tlačítkem na ikonu WAMPu v hlavním panelu Windows vedle hodin.

Ikona WAMP serveru

Apache

U Apache se dá přímo zaškrtávat moduly, které mají běžet. V dnešní době je prakticky nezbytné například zapnout rewrite_module pro přepisování adres. Pro cacheování se potom hodí expires_module.

Ruční nastavování je možné provádět v souboru httpd.conf (vede na něj odkaz z menu WAMPu).

Zapínání Apache modulů

PHP

PHP má odděleno nastavení a rozšíření (PHP settings a PHP extensions):

Zapínání Apache modulů

Pro získávání obsahu cízích stránek se hodí v nastavení zapnout allow_url_fopen. K přístupu k serverům běžícím na HTTPS se zase hodí zapnout exstenzi php_openssl a pro pracování s obrázky potom php_gd2.

Nastavování přes konfigurační soubor se provádí v souboru php.ini (také na něj vede odkaz z nabídky).

Řešení problémů

Obsazený port

Může se stát, že WAMP z ničeho nic přestane fungovat. Typicky po nainstalování nějaké aplikace, která obsadí port 80, jejž WAMP používá.

Otestování portu 80

V případě, že blokování portu je problém, proč server neběží, dozvíme se název aplikace, co dělá problémy.

Microsfot IIS blokue port 80

Řešení je tedy takovou aplikaci odinstalovat, vypnout, změnit u ní číslo portu nebo totéž změnit u Apache.

Službu Microsoft-IIS/7.5 z obrázku je možné vypnout v Ovládací panely\Systém a zabezpečení\Nástroje pro správu\Správce Internetové informační služby.

Odkazy jinam