O webu
HTML značka mark
<p>
  Značka MARK slouží ke <mark>zvýraznění</mark> textu na stránce.
</p>

Její význam je čistě sémantický, nemá žádné zvláštní schopnosti (fungují u ní tedy jen obecné atributy – tj. title, class, id a podobně). V podporovaných prohlížečích má ve výchozím stylu žluté pozadí.

Podpora

Element <mark> funguje od IE 9, ale vzhledem k tomu, že nemá specifické chování, není výrazný problém ho používat i v IE 8 a starších, kde se bude tvářit jako ostatní neznámé značky.

Využití

Tag <mark> by neměl být využíván ke zvýraznění důležité části textu a tedy nahrazovat <strong> nebo <em>, ale slouží ke zvýraznění z nějakého jiného účelu.

Výsledky hledání

Asi nejčastější využití se nabízí pro zvýraznění textu, který uživatel na stránce hledá.

Zvýraznění v citacích

Významově se <mark> dobře hodí k vlastnímu zvýraznění určité pasáže v citaci někoho jiného.

Odkazy jinam