O webu
Onclick z klávesnice

Při začleňování nějaké JS události vyvolávané kliknutím (onclick) je třeba brát v úvahu, že uživatel navigující se klávesnicí (což například u formulářů nemusí být marginální procento) některé onclicky běžně nevyvolá nebo je dokonce vůbec vyvolat nemůže.

  1. <span> s tabindexem,
  2. <span> bez tabindexu,
  3. odkaz <a> bez tabindexu.

Poznámky

  • Při přechodu mezi políčky klávesou Tab se onclick nevyvolá. Při skočení do políčka se ale vyvolá onfocus.
  • Běžné (neformulářové) elementy jde rozonclickovat přidáním tabindexu.
  • Opera umí vyvolat onclick z klávesnice snad úplně na čemkoliv mimo elementů, kam se píše text (<input type=text>, <textarea>) nebo <select>u. (Při procházení Tabem (když je element otabindexovaný) i přes Shift.) Dokonce ten onclick vyvolá na <option>u, i když se jen vybere šipkami ze <select>u (bez nějakého výběru z roletového seznamu).
  • IE v quirku to umí snad na všem, čemu se přidá tabindex. A na většině <input>ů (snad mimo radio a checkbox). Na <select>u ne.
  • Explorer ve standardním režimu navíc onclickuje i na <input type=text>.
  • Firefox a Chrome se chovají víceméně podobně. Onclickují na odesílacích prvcích (<input type=image|submit|button>, <button>) a odkazech.
  • Chrome nekliká na <option>ech.