O webu
Samostatný IE 11

Při testování webu se hodí provozovat různé prohlížeče.

Internet Explorer má na rozdíl od ostatních kvůli své politice vydávání nových versí jisté specifikum — jednotlivé IE se od sebe poměrně liší.

Pro plnohodnotné testování tedy je potřeba instalovat různé Windows s různými IE do virtuálních strojů, spokojit se s programem IETester nebo se k instanci IE připojovat online přes BrowserStack.

Microsoft to nyní do jisté míry řeší vytvořením Azure RemoteApp obsahující Internet Explorer 11 běžící pod Windows Technical Preview (serverové variantě Windows 10), kterou je možné spustit na mnoha platformách:

 • Windows,
 • Mac OSX,
 • iOS,
 • Android

Postup

Postup ve Windows 7 je následující.

 1. Na stránce RemoteIE se stáhne aplikace:

  Web RemoteIE

  Stažená aplikace RemoteIE

 2. Po spuštění a přihlášení se k Windows účtu se celá stáhne a mělo by ji být možné spustit.

  Stažená aplikace RemoteIE

 3. Po chvilce načítání by měl být Internet Explorer připraven.

  Spuštěný RemoteIE

  Při rozkliknutí podrobností během načítání je možné vidět versi systému.

  Načítání aplikace