O webu
✌ Emoji
  • Přehled různých znaků Emoji

Při použití na webu nám mohou ulehčit práci s vymýšlením ikon nebo smajlíků. Výhoda je, že se jedná o obyčejné symboly, takže jim lze zvětšovat velikost nebo měnit barvu standardními způsoby (font-size a color). Nevýhoda je poměrně malá kontrola nad výsledným zobrazením – ten samý symbol se může různě zobrazovat napříč zařízeními.

Emoji se do Unicode dostávají pomalu z Japonska (ovlivnění japonskou kulturou je v řadě znaků cítit), ale zatím není podpora všech znaků úplně dobrá. Takže je vhodné je používat jen v situacích, kdy nepodpora zase tolik nevadí.

Relativně dobře podporované symboly s možností snadného kopírování jsou na stránce:

Emoji ve výsledcích vyhledávání

Google začal v dubnu 2015 zobrazovat symboly emoji ve výsledcích vyhledávání.

Emoji ve výsledcích vyhledávání

Vzhledem k tomu, že těmito grafickými symboly by šlo získat výhodu oproti konkurenčním stránkám, Google od podpory upouští.

Zobrazování grafických symbolů v SERPu nejdřív působilo dobře, ale vzhledem k zneužitelnosti budou tyto znaky filtrovány podobně jako jiné zvláštní znaky.

Odkazy jinam