O webu
Textarea s automatickou výškou

Při použití pole pro psaní delšího textu (<textarea>) čelíme dilematu, jak ho udělat vysoké. Nízká výška způsobí uživateli, co bude chtít zapsat delší text, značné nepohodlí. Naopak vysoká <textarea> bude zase zabírat možná zbytečně hodně místa.

Prohlížeče kromě IE 11 a starších umožňují provést změnu velikosti tažením myši, slouží k tomu CSS vlastnost resize.

Co ale velikost uzpůsobovat automaticky v závislosti na obsahu?

Počítání znaků

Asi první, co člověka napadne, je počítat v <textarea> znaky a odřádkování a nějak podle toho vypočítat výšku.

Přepočet výšky je nutný provádět při události oninput (pro starší prohlížeče onkeyup + onpaste + oncut + onfocus).

Vzhledem k různým proporcím různých písmen je téměř nemožné dosáhnout přesného výsledku.

Zjištění výšky scrollHeight

Asi nejlepší možnost je při změně obsahu nastavit výšku na 0 a z vlastnosti scrollHeight získat rozměry, které se následně nastaví jako výška.

V případě okrajového box modelu je ještě nutno připočíst offsetHeight.

Skript si při inicialisaci nastaví pro <textarea> do data-* atributu aktuální výšku, která se bude brát jako minimální. Výchozí minimální výšku tak jde zadat přes height nebo atributem rows.

Samostatná živá ukázka

Využití contenteditable

Poslední možnost je použít contenteditable atrapu. Skutečná <textarea> se schová pomocí display: none a místo ní se vloží obyčejný <div>, který umožňuje zapisovat text. Při odeslání formuláře se potom obsah <div>u překopíruje do skutečného pole, které se tak řádně odešle na server.

Jde si tak vytvořit i primitivní WYSIWYG editor.

Jelikož se jedná o obyčejný <div>, automatické roztahování bude jeho běžná vlastnost.

Automatická výška „<textarea>“

Živá ukázka

Nevýhoda tohoto postupu tkví ve větší pracnosti s převedením obsahu do požadované formy. Z políčka vyleze míst plain textu HTML, které se navíc bude lišit napříč prohlížeči.

Například odřádkování někde vytváří nové odstavce (<p>), jinde <div> a někde pro změnu <br>.

Odkazy jinam

  • jQuery Autosize – plugin do jQuery zajišťující automatickou výšku (může být i plynule animovaná).
  • Stretchy – automatická velikost elementů <textarea> i <input>