Rozdělování Vite/Rollup buildu do chunků

Je standardem, že se JavaScriptový kód vytvořený při vývoji významně liší od kódu, který potom běží v produkčním prostředí.

Při vývoji je praktické kód rozdělovat do mnoha malých souborů, kde jsou jednotlivé komponenty nebo metody.

Na produkci je to zase kvůli rychlosti lepší pospojovat. Případně kvůli kompatibilitě se staršími prohlížeči přidat polyfilly nebo dokonce JS kód psaný v novější syntaxi převést do kompatibilní podoby.

Obvykle se k tomu používá rychlý nástroj Vite, který na pozadí používá rollup.js.

Výsledný build se potom dělí do tzv. chunků (česky kusů).

Jeden soubor

Výchozí chování je takové, že se všechno spojí do jednoho souboru.

Výsledkem je tak něco jako:

dist/src/index.html        1.84 KiB
dist/assets/index.f237c416.css  62.12 KiB / gzip: 10.96 KiB
dist/assets/index.ed3603d0.js 2361.14 KiB / gzip: 665.31 KiB  

U větší aplikace může celková velikost narůstat. Zvlášť při používání velkých externích knihoven.

Sám Rollup při výchozím nastavení upozorňuje na překročení velikosti 500 kB.

(!) Some chunks are larger than 500 KiB after minification. Consider:
- Using dynamic import() to code-split the application
- Use build.rollupOptions.output.manualChunks to improve chunking: https://rollupjs.org/guide/en/#outputmanualchunks
- Adjust chunk size limit for this warning via build.chunkSizeWarningLimit.

A navrhuje 2 řešení:

 1. Použít dynamické importy.
 2. Rozdělit build od chunků manuálně.

Je jeden *.js soubor problém?

Spojit všechno do jednoho může znamenat extrémně velký soubor. Z toho vyplývá možná dlouhá doba načítání, protože než se stáhne, tak aplikace vůbec nic nemůže dělat.

Další nevýhoda je kešování u aplikací, které se často mění. Jakákoliv změna tak invaliduje úplně všechno.

Na druhou stranu může mít jeden jediný soubor výhodu v účinnější Gzip/Brotli kompresi. Ve finále se jeden soubor účinněji zkomprimuje a celkově se tak přenese méně dat.

Výhoda je i rychlejší build aplikace, protože Rollup nemusí moc přemýšlet co a jak rozdělit.

Dynamické importy

Dynamickými importy se rozumí asynchronní funkce, která provádí samotný import. Takže místo klasického:

import Component from 'Component.svelte'

Vypadá funkce pro import následovně (a na požadovaném místě se zavolá):

async () => await import('Component.svelte')

Rollup takový import rozpozná, vytvoří pro něj zvláštní chunk a zajistí, že všechno bude správně fungovat.

O daný chunk se sníží velikost dříve jediného chunku a stáhne se až v momentě, kdy bude potřeba.

Dynamický import Svelte komponenty

Ve Svelte to vypadá následovně:

{#await import('Component.svelte') then Component}
 <Component.default />
{/await}

Co importovat dynamicky

Není úplně snadné stanovit jednoznačný postup, co importovat dynamicky. Mohlo by se například nabízet používat dynamické importy pro jednotlivé routy aplikace.

Bohužel tento postup dost pravděpodobně povede k obrovskému množství miniaturních chunků, které se vytvoří i pro sdílené společné komponenty.

Kromě toho se dost pravděpodobně sníží dojem z rychlosti, protože při změně adresy se nejdřív bude muset stáhnout příslušný JS soubor. Takže vznikne něpříjemná prodleva.

A celý build se časově prodlouží.

Rozumné použití se tak zdá být třeba pro velké externí knihovny, které se používají na několika málo místech – například WYSIWYG editor.

Pro zjištění velikosti balíčku se hodí stránka Bundlephobia.

Vue velikost

Další věc jsou překlady aplikace do různých jazyků. Tam obvykle stačí připojovat jen aktuální jazyk a ne X různých dalších lokalisací.

Vlastní chunky (manualChunks)

Rozdělení na jednotlivé soubory jde kromě dynamickými importy zajistit i pomocí tzv. manualChunks.

Přímo v konfiguraci vite.config.js:

{
 ...
 build: {
  rollupOptions: {
   manualChunks: {
    luxon: ['luxon'],
    firebase: ['firebase/app', 'firebase/storage', 'firebase/auth', 'firebase/firestore'],
    icons: ['@steeze-ui/heroicons'],
   },
  }, 
 }
}

Uvedený kód vyrobí 3 nové chunky s kódem externích npm závislostí.

Ty tak nebudou ve společném souboru s aplikací, díky čemuž se nebudou muset znovu stahovat při změně v jejím kódu, ale načtou se z cache.

Preload

Rozdělení do chunků může pomoci prvnímu načtení, ale při práci s aplikací bude způsobovat prodlevu.

Řešením může být tzv. preload. Jedná se o techniku, kdy se soubory, které by mohly být potřeba, stáhnout s nižší prioritou.

Existují k tomu hotové pluginy:

Aplikace za loginem

Pro vytvoření rychlé aplikace nebo webu je třeba řešit konkrétní případ.

Třeba u typické webové aplikace, která je dostupná jen pro přihlášené, se může hodit následující postup:

 1. Udělat maximálně rychlou přihlašovací obrazovku s minimem JS/CSS kódu.

 2. Ta se uživateli načte bleskurychle.

 3. Během vyplňování přihlašovacích údajů se může preloadovat zbytek aplikace.

 4. Při kliknutí na tlačítko Přihlásit tak už může být kód privátní sekce načtený a vše tak proběhne zdánlivě okamžitě.

Závěr

Správné rozdělení chunků a určení, kdy se co má načítat, není vůbec snadné.

Do rozumné velikosti to nejspíš není potřeba příliš řešit. Přijatelná velikost se ale liší projekt od projektu a dle typu aplikace.

U webu bude 0,5 MB JS výrazně větší problém než u administrace nebo aplikace schované za loginem.

Vše je nutné testovat a měřit, třeba přes vývojářské nástroje.

Odkazy

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Automatická datová optimalisace obrázků

Hromadné datové zmenšení obrázků

Chceme-li zrychlit načítání své stránky, datová optimalisace obrázků může pomoci.

Lazy loading obrázků

Lazy loading obrázků

Načtení obrázků, až když je na ně odrolováno. Různé postupy řešení.

Spojení CSS a JS souborů

Spojení CSS a JS souborů do jednoho

Zrychlit načítání webu pomůže sloučení CSS a JavaScriptu do jednoho souboru. Hotové řešení v PHP.

Připojení JavaScriptu s async a defer

Připojení JavaScriptu s async a defer

Různé způsoby připojení JavaScriptu na stránku, aby se nezdržovalo načítání stránky.

Asynchronní načítání CSS

Načítání CSS bez blokování vykreslování

Jak asynchronně načítat CSS, aby neblokovalo vykreslování stránky.

Komentáře