Překlad stránky

Při vytváření aplikace, kde má být možné přepínat různé jazyky, je potřeba řešit pohodlnou lokalisaci. Jak na to jednoduše v PHP?

Použití

Cílem je mít funkci s nějakým krátkým názvem – třeba l, která se bude používat pro výpis všech textů na stránce.

<?=l("Text, který půjde později přeložit.")?>

Poznámka: Sekvence <?= slouží k výpisu PHP skriptem do HTML. Košatější ekvivalent je <?php echo.

Skládání řetězců

Někdy je nutné v textech reagovat na různé stavy aplikace / používat proměnné.

<?=l("Uživatelské jméno „") . $jmeno . l("“ je již obsazeno.")?>

Takto vypadající spojování jistě není úplně elegantní. Lepíš se zdá použít funkci vsprintf:

<?=l("Uživatelské jméno „%s“ je již obsazeno.", $jmeno)?>

V případě více proměnných v textu se funkci l předá místo jedné proměnné pole s hodnotami, které se mají dosazovat.

Uložení překladu

Hlavní jazyk může být použit přímo v kódu. A další překlady potom budou PHP soubory, kde bude PHP pole s jednotlivými překlady.

$l["Text v kódu"] = "Překlad textu z kódu";

Požadovaný jazyk se potom zapne prostým vložením PHP skriptu (include).

Problém může nastat v případě, že budeme chtít změnit nějaký text primárního jazyku, který má své texty přímo v kódu. Řešením je buď úpravy hlavního jazyka vytvářet jako překlad, nebo měnit přímo kód. Potom je ale nutné synchronisovat ostatní překlady, aby překládaly i upravené řetězce.

Funkce l

Funkce l jen zkontroluje, jestli příslušný překlad existuje a vrátí ho s použitím funkce vsprintf (v případě, že jsou předány nějaké argumenty).

$l = array();
function l($text, $argumenty = array()) {
  global $l;
  if (isset($l[$text])) {
    $text = $l[$text];
  }
  if (!empty($argumenty)) {
    $text = vsprintf($text, $argumenty);
  }
  return $text;
}

Funkční ukázka je na GitHubu.

Odkazy jinam

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

PHP proxy skript

PHP proxy skript na 50 řádků

Hotový PHP skript umožňující zobrazit web prostřednictvím jiné IP adresy.

Generování PDF

Generování PDF

Vytváření PDF dokumentů v JavaScriptu a PHP.

Složení jednoduchého webu v PHP

Jednoduchý web v PHP

I web o pár stránkách je vhodné skládat automatisovaně. Jak na to v PHP?

Stažení cizí stránky

Získání obsahu cizí stránky

Jak v PHP a JavaScriptu získat obsah z cizí webové stránky.

Parsování HTML v PHP

Parsování HTML v PHP

Jak v PHP parsovat HTML stránku a získat z ní potřebná data.

Komentáře