JS úložiště Local Storage

Lokální úložiště má využití v případě, kdy je potřeba návštěvníkovi uložit nějaká data, která není potřeba přenášet na server.

To je třeba případ průběžného ukládání obsahu formulářů, které se díky lokálnímu úložišti může provádět velmi často, takže v případě nějakého problému přijde uživatel maximálně o pár znaků textu.

Někdy se localStorage používá i pro ukládání nastavení, ale to může být lepší vázat na uživatelský profil, aby bylo přenositelné mezi různými zařízeními, které uživatel používá.

Cookies

Dříve se pro ukládání používaly zpravidla cookies – ty mají ale jistá omezení a problémy:

 1. Při všech HTTP požadavcích se odesílají na server, což limituje jejich velikost a zvětšuje objem přenášených dat.

  Bezpečná velikost napříč prohlížeči je 4 kB pro všechny cookies na dané doméně, bezpečný maximální počet sušenek je 20. Novější prohlížeče mají limity velkorysejší. Do velikosti se započítává i název cookie, nastavení expirace a podobně.

  Kvůli nepotřebnosti přenášení cookie se někdy servírují statické soubory (styly, skripty, obrázky), které sušenky k ničemu nevyžadují, z jiné domény.

 2. Práce s cookies není v JavaScriptu úplně pohodlná.

  Nastavování cookie probíhá prostřednictvím document.cookie. Přidání 2 sušenek vypadá následovně:

  document.cookie = "nazev=hodnota";
  document.cookie = "nazev2=hodnota2";

  Pro získání všech cookies a jejich hodnot se musí řetězec z document.cookie rozsekávat podle středníku a rovnítka, protože obsah document.cookie bude po předchozím použití následující:

  nazev=hodnota; nazev2=hodnota2

  Aby byla manipulace s cookies pohodlnější, lze použít nějakou sadu funkcí:

Ukládání větších dat do cookie

Pro ukládání větších dat pomocí cookie tak bylo před localStorage nutné používat hybridní způsob, kdy je v cookie pouze identifikátor, ke kterému se data ukládají na server.

Lokální úložiště

Lokální úložiště funguje od Internet Exploreru 8. Z aktuálních rozšířených prohlížečů chybí podpora v mobilním prohlížeči Opera Mini.

Použití je elegantní:

Uložení hodnoty setItem

localStorage.setItem("nazev-polozky", "hodnota");

Přečtení hodnoty getItem

var obsah = localStorage.getItem("nazev-polozky");

Odstranění položky removeItem

localStorage.removeItem("nazev-polozky");

Odstranění všech dat clear

localStorage.clear();

Platnost dat v localStorage

Data v lokálním úložišti zpravidla vydrží hodně dlouho. Nemají omezenou dobu platnosti jako cookie a běžní uživatelé je většinou nemažou.

Velikost úložiště

Do localStorage se ve většině prohlížečů vejde 10 MB dat (Chrome 40, Firefox 34, IE 9, 10, 11). Prohlížeče Safari podporují 5 MB a Android Browser 4.3 jen 2 MB.

Bezpečná velikost je tedy 2 megabyty.

Ukládání JSONu

Někdy se hodí ukládat do localStorage celé JS objekty. Lokální úložiště je velmi hloupé a umí ukládat pouze řetězce. Takže se objekt musí na řetězec převést.

Uložení JSONu

JavaScriptový objekt se převede pomocí JSON.stringify:

var objekt = {
 "klic" : "hodnota",
 "klic 2" : "hodnota 2"
}
localStorage.setItem(
 "nazev-polozky", 
 JSON.stringify(objekt)
);

Získání JSONu

Pro převodu řetězce zpět na JSON se použije JSON.parse:

var data = localStorage.getItem("nazev-polozky");
if (data) {
 var objekt = JSON.parse(data);
}

Anonymní režim

V privátním/anonymním režimu Safari, iOS Safari a Android browser nepodporují nastavování položek do localStorage (stejně tak do sessionStorage).

Aplikace používající úložiště by s tím měla počítat.

Ostatní prohlížeče data uchovají pouze do zavření anonymního okna.

Zobrazení localStorage v prohlížeči

Pro testování se může hodit podívat, jaké položky v lokálním úložišti jsou.

Ve vývojářských nástrojích (klávesa F12) jsou všechna úložiště dostupná na záložce Resources/Zdroje:

Procházení lokálního úložiště v Dev Tools

Lokální úložiště jako cache

Ukládáním potřebných souborů do localStorage lze v některých případech zrychlit načítání stránky oproti standardnímu cacheování v prohlížeči:

Je ale nutné řešit, aby se případná neaktuální data při změně obnovovala a podobně.

Starší prohlížeče

Pro starší prohlížeče nepodporující localStorage je dobré testovat podporu, aby volání metod nad localStorage zbytečně nevyhazovalo chyby.

if (window.localStorage) {
 // prohlížeč podporuje lokální úložiště
}

Internet Explorer 7

Starší IE dokáží místo localStorage používat userData. Chamurappiho polyfill pro starší Explorery:

if(!window.localStorage && document.documentElement.addBehavior) window.localStorage = (function(name)
{
 var prefix = "storage-";
 var link = document.createElement("link");
 link.addBehavior("#default#userData");
 document.documentElement.firstChild.appendChild(link);
 return {
  setItem: function(key, value)
  {
   link.setAttribute(prefix + key, value);
   link.save(name);
  },
  getItem: function(key)
  {
   try { link.load(name); } catch(exc) {}
   return link.getAttribute(prefix + key);
  },
  removeItem: function(key)
  {
   link.removeAttribute(prefix + key);
   link.save(name);
  }
 };
})("localStorage");

Session storage

Kromě localStorage existuje ještě velmi podobné sessionStorage.

Liší se tím, že se jeho obsah smaže po zavření prohlížeče. Prohlížeče Safari a Android Browser ho navíc nelimitují maximální velikostí dat.

Použití v JavaScriptu je potom obdobné. Jen se localStorage přepíše na sessionStorage:

sessionStorage.setItem("nazev-polozky", "hodnota");

Pro přečtení obsahu potom:

var obsah = sessionStorage.getItem("nazev-polozky");

Odkazy jinam

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Fixní postranní panel

Jak vytvořit fixovaný banner?

JavaScriptové řešení prvku, který při rolování zůstane stále viditelný.

Úprava libovolného textu na stránce

Úprava textu stránky pomocí designMode

Jednoduchý bookmarklet pro okamžité přepsání libovolného textu na stránce.

Zablokování kláves

Zablokování některých kláves

Zablokování určitých kláves (šipek) pomocí JavaScriptu.

Aktivování/deaktivování okna

Zachycení aktivování a deaktivování okna v JS

V JavaScriptu lze relativně snadno reagovat na aktivování nebo deaktivování okna/záložky/tabu.

Baterka v CSS a JavaScriptu

Vytvoření efektu baterky v CSS a JS

Jak jednoduše vytvořit na stránce efekt baterky? Tedy ztmavit web a prohlížet ho jakýmsi průzorem.

Komentáře