Hotová řešení

Hotová řešení s živými ukázkami

Všechny články z kategorie

Poskakování kvůli scrollbaru

Poskakování stránky kvůli posuvníku

Jak zabránit, aby obsah stránky poskakoval v závislosti na posuvníku.

Parsování HTML v JavaScriptu

Parsování HTML v JavaScriptu

Jak v klientském i serverovém JS parsovat a upravovat HTML kód.

Získání unikátní barvy pro text v JS

Získání unikátní barvy pro text v JS

Jak pro libovolný řetězec spočítat unikátní barvu.

JS podmínka v objektu

JS podmínka v objektu

Jak v JavaScriptu zapsat podmínku uvnitř objektu.

Build jednoduchého JS pro staré prohlížeče

Build jednoduchého JS pro staré prohlížeče

Jak zajistit transformaci jednoduchého JavaScriptu i pro staré prohlížeče jako IE 11.

Jak skrýt posuvník v <iframe>

Jak skrýt posuvník v <iframe>

Jak pomocí CSS skrýt scrollbar u stránky vložené přes <iframe>.

Náhled URL

Náhled URL

Jak získat obrázkový náhled a další informace pro libovolnou URL.

Video Playwright testu

Video Playwright testu

Jak uložit video automatického testu.

Jak vytvořit tmavý režim / dark mode v CSS

Jak vytvořit tmavý režim / dark mode v CSS

Jak co nejlépe vytvořit pro web tmavý režim, aby automaticky respektoval nastavení uživatele.

Offline stránka v PWA přes ServiceWorker

Offline stránka v PWA přes ServiceWorker

Jak udělat web fungující offline. A splnit tak požadavky na PWA.

Barva podle odrolování na stránce

Barva podle odrolování na stránce

Jak pouze v CSS měnit pozadí elementu v závislosti na odscrollování na stránce.

Pravidla ukazatele any-pointer a any-hover

CSS pravidla any-pointer a any-hover

CSS pravidla @media any-pointer a any-hover slouží k detekci přesnosti a typu ovládání.

Jak zadávat datum?

Zadávání kalendářního data

Pohodlné zadávání kalendářního data ve formulářích.

Kulaté rohy

Kulaté okraje v CSS

Jak vytvořit v CSS zaoblené okraje.

Reset políčka pro nahrávání souboru

Resetování <input type=file>

Jak resetovat (odstranit) hodnotu z <input>u pro upload souborů.

Tisk stránky

Vytisknutí stránky

Jak správně připravit webovou stránku pro pohodlné vytištění.

V jakém pořadí psát CSS vlastnosti

Pořadí CSS vlastností

Jak správně řadit jednotlivé CSS vlastnosti v rámci jednoho bloku příslušícímu k selektoru.

Přidat/odebrat třídu

Přepínání tříd v JS

Přepínání, přidávání a odebírání CSS tříd JavaScriptem.

Lepší podtržení odkazu

Lepší podtržení odkazu

Jak si vytvořit hezčí podtržení textu odkazu, než je výchozí.

Media queries v JavaScriptu

Media queries v JavaScriptu

Jak v JavaScriptu používat @media pravidla jako v CSS.

Zalamování slov

Zalamování dlouhých slov

Jak si poradit s dlouhými slovy, které by mohly narušit layout stránky.

Rozpoznávání hlasu

Rozpoznávání hlasu

Jak psát na web převodem hlasu na text pomocí speechRecognition.

Centrování v CSS

Centrování na webových stránkách

Ucelený popis různých způsobů vertikálního i horizontálního centrování. Se známou i neznámou šířkou nebo výškou.

Vlastní HTML značky

Vytváření vlastních HTML značek

Je možné si kromě standardních HTML tagů vytvořit nějaké vlastní?

Vlastní alert

Vlastní hláška alert

Jak si v JavaScriptu vytvořit vlastní hlášky jako je výchozí alert.

Lazy loading obrázků

Lazy loading obrázků

Načtení obrázků, až když je na ně odrolováno. Různé postupy řešení.

Textarea s automatickou výškou

Automatická výška <textarea>

Jak zajistit, aby se výška textového pole přizpůsobovala délce textu.

Upload velkých souborů v JS/PHP

Upload obrovských souborů v JS/PHP

Jak umožnit návštěvníkům nahrát soubory jako videa v řádech MB/GB s progress barem.

Odkaz pro poslání SMS

Odkaz pro předvyplnění SMS

Jak dát na stránku odkaz, který na mobilech předvyplní číslo a text SMS.

Automatická datová optimalisace obrázků

Hromadné datové zmenšení obrázků

Chceme-li zrychlit načítání své stránky, datová optimalisace obrázků může pomoci.

Zjištění barvy obrázku

Zjištění barvy obrázku

Jak v JavaScriptu i PHP zjistit hlavní barvu obrázku.

Zaokrouhlení času

Zaokrouhlení času

Jak v PHP zaokrouhlit čas na celé pětiminuty, čtvrthodiny nebo půlhodiny.

Napovídání e-mailu

Napovídání poskytovatele e-mailu

Jak usnadnit vyplňování e-mailové adresy automatickým napovídáním poskytovatele.

Výpočet průměru a mediánu v PHP/JS

Výpočet průměru a mediánu v PHP/JS

Jak v jazyce PHP nebo v JavaScriptu spočítat medián.

Kam umístit popisky formuláře

Kam umístit popisky formuláře

Jak umístit popisky formulářových prvků, aby bylo vyplňování formuláře co nejpohodlnější.

Jak (ne)přenášet referer

Jak (ne)přenášet referer

Jak zablokovat přenášení informace o předchozí navštívené stránce.

Obtékané boxy s proměnlivou šířkou

Obtékané boxy s proměnlivou šířkou

Jak udělat, aby se obtékané boxy přizpůsobovaly proměnlivé velikosti okna.

Parsování HTML v PHP

Parsování HTML v PHP

Jak v PHP parsovat HTML stránku a získat z ní potřebná data.

Získání obsahu stránky přes oEmbed

Získání obsahu stránky přes oEmbed

Formát oEmbed slouží k pohodlnému získání obsahu stránky bez nutnosti jejího parsování.

Ikona stránky favicon

Ikona stránky favicon

Jak správně vytvořit ikonku stránky (favicon) pro desktop i mobily.

Responsivní vyhledávání

Responsivní hledací formulář

Jak vytvořit responsivní vyhledávací formulář, kde se políčko a tlačítko přizpůsobuje šířce.

Ikonka vedle odkazu

Ikona vedle odkazu

Jak přidat a zarovnat ikonku vedle odkazu, který má podtržení.

Generování PDF

Generování PDF

Vytváření PDF dokumentů v JavaScriptu a PHP.

Posice kursoru v poli

Umístění kursoru v poli

Jak v JavaScriptu zjistit posici, na které je kursor v textovém poli.

Převod na VELKÁ a malá písmena

Převod písmen na VELKÁ a malá

Převedení textu na velká nebo malá písmena.

Vlastní komponenty v Nette

Vlastní komponenty v Nette

Komponenty v Nette dokáží bránit opakování stejného kódu.

Zkosení hrany v CSS

Zkosení hrany v CSS

Jak vytvořit šikmou hranu (zkosení) CSS bloku.

Spuštění JS načteného AJAXem

Vykonání JS načteného AJAXem

Jak provést JavaScript, který je ve stránce načítané AJAXem.

Vlastní Latte filtr

Vlastní Latte filtr

Jak si vytvořit vlastní filtr (helper) do Latte šablon v Nette Frameworku.

Odkaz přes celý box

Odkaz přes celý box

Jak udělat, aby celý box s několika prvky byl klikací.

HTTP autorisace v .htaccess

HTTP autorisace v .htaccess

Jak souborem .htaccess jednoduše omezit přístup na stránku heslem.

Vyšší tlačítko ve Firefoxu

Vyšší tlačítko ve Firefoxu

Prohlížeč Firefox má zajímavou vlastnost u formulářových tlačítek. Dělá je vyšší než ostatní prohlížeče.

Velikost písma podle šířky

Velikost písma podle šířky

Jak přizpůsobovat velikost písma aktuální šířce stránky.

Nová stránka v JavaScriptu

Nová stránka v JavaScriptu

Jak v JavaScriptu vytvořit novou HTML stránku.

Jeden sloupec fixní, druhý proměnlivý

Jeden sloupec fixní, druhý proměnlivý

Jak vytvořit dvousloupcové rozvržení, kde je jeden sloupec s pevnou šířkou a druhý se přizpůsobuje šířce okna.

Zalomení tlačítka na více řádků

Zalomení tlačítka na více řádků

Jak zabránit nechtěnému zalomení tlačítka na více řádků.

Oddělovač položek v navigaci

Oddělovač položek v menu

Jakými způsoby v CSS lze realisovat oddělovač položek v menu.

Doba čtení stránky

Doba čtení stránky

Jak zobrazit přibližnou dobu, kterou zabere čtení stránky.

Zabezpečení čísla objednávky

Jak zabezpečit číslo objednávky v e-shopu

Jakým způsobem bezpečně sestavit číslo objednávky zboží v e-shopu.

Drag & Drop upload obrázků

Drag & Drop upload obrázků

Všechny možnosti nahrávání obrázků ze schránky a pomocí drag & drop.

Výška iframe podle obsahu

Automatická výška <iframe> podle obsahu

Definitivní řešení automatického nastavování velikosti <iframe> podle výšky obsahu.

Nastavení rozměrů responsivního obrázku

Nastavení výšky responsivního obrázku

Jak zabránit poskakování responsivních obrázků během načítání stránky.

Čtení textu na webu

Přečtení textu webu

Jak obsah webové stránky přečíst hlasem.

Column – obsah ve sloupcích

Vícesloupcový text a column

CSS vlastnost column umožňuje rozdělení textu do více sloupců.

Mezera v PSČ

Mezera v PSČ

Jak a zda vůbec automaticky odsazovat uživatelem zadané znaky PSČ do formulářového políčka.

Změna adresy v JS

Změna adresy JavaScriptem

JavaScript může měnit URL. Jak a v jakých případech toho využívat.

Převod milisekund

Převod milisekund

Převodník milisekund.

Jak vytvořit ovál/elipsu v CSS

Elipsa/ovál v CSS

Jak pomocí CSS nakresli ovál.

Vypnutí Emoji ve WordPressu

Vypnutí Emoji ve WordPressu

Jak ve WordPressu zakázat grafické symboly Emoji.

QR code generátor

Generování QR kódu

Co je to QR kód a jak ho okamžitě vytvořit pomocí jednoduchého online generátoru.

Posun obsahu v CSS

Posunutí obsahu v CSS

Jak posunout jakýkoliv element někam jinam.

Obrázkový text

Text v obrázku

Jak vyřešit situaci, kdy má být textový obsah v obrázku z hlediska přístupnosti, použitelnosti a SEO.

Popis formulářového políčka

Popisek formulářového pole

Jakým způsobem řešit popisky formulářových prvků.

Kopírování do schránky

Kopírování do schránky

Jak s použitím JS zkopírovat uživateli nějaký text do schránky.

Jak předělat web na responsivní

Převod webu na responsivní design

Jak webovou stránku co nejlépe a nejjednodušeji převést do responsivní podoby.

Max-width pro pozadí

Maximální šířka pozadí

Jak obrázkovému pozadí nastavit maximální šířku. Tj. aby se přizpůsobovalo menší šířce okna.

Plynule zobrazit/skrýt obsah

Plynulé rozbalení obsahu

Jak pomocí CSS animace a JavaScriptu plynule rozbalit původně skrytý obsah.

Pozadí za textem

Pozadí jenom za písmeny

Jak vytvořit nadpis, který má pozadí jen za písmeny.

Hodnota vybraného radio inputu

Hodnota zaškrtnutého radio <input>u

Jak v JavaScriptu zjistit hodnotu označeného radio políčka.

Měření AdBlocku v Google Analytics

Měření blokování reklam v Google Analytics

Jak pomocí Google Analytics změřit návštěvníky, kteří blokují reklamy.

Hlavička a patička přes celou šířku

Části webu přes celou šířku

Jak jen některé části webu roztáhnout přes celou šířku.

Tolerance myši u vyskakovacího menu

Tolerance myši u vysouvacího menu

Při vytváření menu reagujícího na najetí myši (hover) je dobré tolerovat nepřesnou cestu myší.

Styl seznamu list-style

Styl odrážkového seznamu

CSS vlastnost list-style upravuje vzhled seznamů <ul> a <ol>.

Generátor náhodných čísel

Zobrazení náhodného čísla

Jak vygenerovat náhodné číslo z určitého rozsahu v JavaScriptu a PHP.

Onpaste – vložení ze schránky

Vložení ze schránky onpaste

JavaScriptová událost onpaste slouží k odchycení vložení obsahu ze schránky.

CSS zoom

Zvětšení a zmenšení v CSS

Jak v CSS zoomovat (zvětšovat a zmenšovat) elementy.

Zvýraznění řádků a sloupců tabulky

Zvýraznění sloupců/řádků tabulky po najetí

Jak při najetí myší na tabulku zvýraznit příslušné sloupce a řádky.

Zoomování kolečkem

Směr rolování kolečkem

Jak podle směru otáčení kolečka myši měnit velikost obsahu.

Skloňování

České skloňování

Jak v JS, PHP nebo CSS správně vytvořit skloňování slov pro české prostředí.

JS akce u odkazu

JS akce po kliknutí na odkaz

Na co si dát pozor při obsluhování odkazu JavaScriptem.

Drag & Drop přesouvání v JS

Drag & Drop v JavaScriptu

Jak vytvořit „drag & drop“ přesouvání prvků po stránce v JavaScriptu.

Posun v poli přes okraje

Posun v poli přes okraje

Jak se z poslední položky pole dostat na první a obráceně.

Slideshow obrázků

Plynulá změna obrázků

Jak na stránce automaticky plynule měnit obrázky.

Průběh načítání AJAXu

Průběh načítání AJAXu

Při odesílání dat AJAXem je dobré dát uživateli vědět, že se něco děje.

Vypnuté cookies

Zjištění vypnutých cookies

Jak zjistit, jestli má návštěvník zapnuté nebo vypnuté cookies.

Oříznutí víceřádkového obsahu

Oříznutí víceřádkového obsahu

Jak oříznout dlouhý text po stanoveném počtu řádek.

Beacon API

Beacon API

Beacon API umožňuje asynchronně zaslat data na server při opuštění stránky.

Asynchronní načítání CSS

Načítání CSS bez blokování vykreslování

Jak asynchronně načítat CSS, aby neblokovalo vykreslování stránky.

Duplikování položek formuláře v JS

Přidání dalšího textového pole

Jak umožnit kopírování/přidávání dalších textových polí do formuláře.

Identifikátor z písmen a čísel

Identifikátor z písmen a čísel

Jak místo dlouhého číselného identifikátoru použít kratší kombinaci písmen a čísel.

Vložení videa z Facebooku

Vložení videa z Facebooku na web

Jak na vlastní stránku vložit video z Facebooku.

Šachovnicový výpis položek

Šachovnicový výpis položek

Jak vypsat položky sestávající ze dvou sloupců, aby se pořadí sloupců střídalo.

Přeškrtnutí značkou S

Škrtnutí značkou <s>

Značka <s> slouží k označení obsahu, který už je zastaralý nebo není relevantní.

Responsivní design webu

Responsivní design webu

Jak jednoduše a kvalitně vytvořit web, který se přizpůsobí všem velikostem cílových zařízení.

Margin, border a absolutní posicování

Margin, border a absolutní posicování

Jak se chová margin a border u absolutně posicovaných elementů.

Zjištění CSS hodnot v JavaScriptu

Zjištění výsledného CSS v JavaScriptu

Jak v JavaScriptu zjistit výslednou hodnotu libovolné CSS vlastnosti určitého elementu.

Plynulé posouvání :hover efektu

Plynule se posouvající :hover efekt

Jak v CSS/JS vytvořit u navigace plynule přesouvaný hover efekt.

Disqus a poslední komentáře

Nejnovější komentáře z Disqus

Jak vypsat nejnovější komentáře z diskusní platformy Disqus.

Záznam obrazovky do GIFu

Video-záznam obrazovky do GIFu

Jak nahrát video obrazovky a uložit ho jako pohyblivý obrázek (GIF).

Odeslání příspěvku přes Facebook API

Odeslání příspěvku na stránku přes FB API

Jak v PHP odesílat příspěvky na Facebook stránku (Page) pomocí Facebook API.

Detekce směru scrollování

Zjištění směru rolování

Jak JavaScriptem zjistit, jakým směrem uživatel na stránce roluje.

Responsivní CSS mřížka

Responsivní CSS mřížka

Jak vytvořit čistě v CSS mřížku, která se bude přizpůsobovat velikosti okna.

CSS flip (animované otočení)

CSS flip a animace

Jak v CSS otočit obsah kolem svislé nebo vodorovné osy.

Výška podle šířky v CSS

Výška závislá na šířce

Jak v CSS nastavit výšku v závislosti na procentuální i pevné šířce.

Výpis souborů ze složky

Výpis souborů ve složce

Jak v PHP vypsat a podle názvu či data seřadit obsah složky.

JS grafy na webu

Vytváření grafů v JavaScriptu

Snadná tvorba sloupcových, koláčových a dalších (i animovaných) grafů v JavaScriptu.

Menu přes celou šířku

Menu přes celou šířku

Jak vytvořit vodorovné menu s neznámým počtem položek přes celou šířku.

Plynulý přechod mezi stránkami

Plynulý přechod mezi stránkami

Jak vytvořit plynulý animovaný přechod mezi dvěma stránkami.

Výpis náhodného obsahu

Výpis náhodného textu

Jak na stránce náhodně vypsat obrázek, odkaz, reklamu, text nebo cokoliv jiného.

Hover efekty s text-shadow

Hover efekty s text-shadow

Zajímavé :hover efekty s využitím CSS vlastnosti text-shadow.

Hover efekty s box-shadow

Hover efekty s box-shadow

Zajímavé :hover efekty s využitím CSS vlastnosti box-shadow.

Dynamický update času „před X minutami“

Dynamický update času „před X minutami“

Jak skriptem na stránce průběžně aktualisovat datum v podobě „zasláno před X minutami“.

JS tooltip

JS tooltip

JavaScriptový popisek po najetí myší na ikonu nebo text.

Responsivní menu

Responsivní navigace

Jak udělat elegantní navigaci pro zobrazení na malých obrazovkách.

Ověření dostupnosti domény

Zjištění majitele domény

Jak PHP skriptem ověřit, zda je doména volná nebo kdo je její vlastník.

Cacheování obsahu z cizí stránky

Cacheování obsahu cizí stránky

Jak cacheovat výsledky obsahu staženého z cizí stránky.

Odstranění všech potomků HTML elementu

Odstranění obsahu HTML elementu

Jak v JavaScriptu odstranit všechny potomky v určitém HTML elementu.

GeoIP v PHP

Lokalisace podle IP

Jak na základě IP adresy lokalisovat návštěvníka webu.

File_get_contents a timeout

File_get_contents a timeout

Jak omezit maximální čas získávání obsahu stránky z URL.

Inline-block a bílé znaky

Inline-block a bílé znaky

Při zadávání šířky elementům s display: inline-block je nutné myslet na bílé znaky (whitespace).

Universální hover efekt

Universální hover efekt pro různé barvy pozadí

Jak vytvořit universální :hover efekt pro různě barevná tlačítka.

Překlad stránky

Překlad stránky

Snadná lokalisace webu do různých jazyků.

Je stránka aktivní?

Je stránka aktivní?

Zjišťování, jestli je stránka aktivní a zda návštěvník něco dělá.

Automatické generování obsahu

Automatické generování obsahu stránky

Automatické generování obsahu HTML stránky v JavaScriptu i PHP.

Ikona přehrávání v titulku

Ikona přehrávání v <title>

Symbol přehrávání ▶ v titulku stránky jako je u videí na YouTube.

BB code

BB kód v PHP

Formátování příspěvků pomocí BB code v PHP. Převod BB kódu do HTML.

Klávesové zkratky v JS

Ovládání webu klávesami v JavaScriptu

Odchytávání stisknutých kláves a vytváření klávesových zkratek v JavaScriptu.

Confirm

Confirm

Confirm je JavaScriptová hláška pro potvrzení akce. Jak ji používat nebo nahradit vlastním dialogovým oknem.

Otevření nového okna

Otevírání nového okna

Možnosti, jak otevřít stránku do nového okna / nového tabu prohlížeče.

Animace načítání

CSS animace průběhu načítání

Jak využitím CSS transition a špetky JavaScriptu vytvořit animované znázornění průběhu načítání, jako je třeba na YouTube.

Moduly v JavaScriptu

Vytváření modulů v JavaScriptu

Jak psát složitější věci v JavaScriptu. Obalit společné funkce do „modulů“.

Rychlé kliknutí a vyvolání události

Rychlé kliknutí a vyvolání události

Jak zajistit, aby ovládací prvky uživatelského rozhraní reagovaly správně i na rychlé kliknutí.

Tutoriál na webu

Tutoriál na webu

Jak vyrobit jednoduchý tutoriál pro seznámení se s webovou aplikací.

Převod inline CSS na externí

Převod CSS v HTML na externí styly

Jak z HTML vybrat id, třídy a inline styly a vytvořit z nich CSS předpis do externího souboru.

Česká písma (250 fontů)

Česká písma z Google Fonts

Seznam fontů z Google Fonts, které obsahují znaky s diakritikou pro psaní českého textu.

Animace čísel

Animace čísel

Animování číselných dat pomocí JavaScriptu.

CSS šipky (trojúhelníky)

Generátor CSS šipek

Generátor šipek/trojúhelníků přímo v CSS pomocí okrajů. Funkční i ve starých IE.

Rozbalování a sbalování obahu v CSS

Rozbalování a sbalování obahu v CSS

Jak skrývat a odkrývat části stránky v čistém CSS bez jakéhokoliv JavaScriptu.

Odkaz na kotvu a fixní menu

Odkaz na kotvu a fixní hlavička

Při použití fixního menu/hlavičky se stane nepěkná věc, že při odkazu na kotvu je cíl skryt pod menu. Co s tím?

Detekce Adblocku

Detekce blokování reklam Adblockem

Jak detekovat, že si uživatel na stránce blokuje reklamy. Dá se „ad block“ obejít?

Responsivní obrázky

Responsivní obrázky

Co s obrázky na mobilních zařízeních?

Změna location.hash bez odrolování stránky

Změna location.hash bez posunu stránky

Jak změnit location.hash bez posunutí stránky.

CSS ikony

CSS ikony

Ikony bez obrázků v čistém CSS.

Offline webová stránka

Offline webová stránka

Jak umožnit návštěvníkům stažení celé webové stránky pro prohlížení offline, umístění na CD apod.

Ochrana proti spamu

Obrana proti spamu

Jak se na webu bránit spammerům z řad robotů i návštěvníků.

Zvyšování hodnoty inputů

Zvyšování hodnoty inputů

Jak zpříjemnit zadávání číselných hodnot nebo času do <input>ů tlačítky plus a mínus.

Odpočítávání času v JavaScriptu

Odpočítávání času v HTML

Jak udělat na webu odpočítávání času. V JavaScriptu i v čistém CSS.

CSS sprite

CSS sprite

Spojení všech obrázků do jednoho (CSS sprite) zrychlí načítání webu. Hotový generátor v PHP.

Plynulý přesun focusu

Plynulý přesun focusu

Plynulé přesouvání focusu mezi jednotlivými položkami formuláře.

Jak zjistit počet znaků a slov

Počet znaků a slov v textu

Jak spočítat délku (počet znaků), počet slov, řádků nebo odstavců v textu.

Výběr barvy (color picker)

Výběr barvy

Jak umožnit uživateli vybrat barvu z palety (pomocí JavaScriptu i bez JS).

Vícenásobné CSS pozadí

Více obrázků na pozadí

Jak v CSS jednomu elementu přiřadit více obrázků na pozadí.

Skrývání a odkrývání

Skrývání a odkrývání textu

Rozbalení a sbalení obsahu po kliknutí.

AJAX

AJAX

Asynchronní načítání částí stránek a odesílání formulářů bez obnovení celé stránky.

Kontextová nabídka

Vlastní kontextová nabídka

Jak po stisknutí pravého tlačítka myši zobrazit vlastní nabídku.

Zjištění souřadnic kursoru

Zjištění souřadnic myši

Jak v JavaScriptu zjistit aktuální souřadnice myši (kursoru).

Označení textu kliknutím

Označení kódu nebo textu po kliknutí

Jak označit text nebo zdrojový kód jedním kliknutím. Je to vůbec rozumné?

Náhledy videa

Více náhledů videa

Jak při najetí myší na náhled videa zobrazovat další náhledy.

Lightboxová vstupní stránka

Lightboxová vstupní stránka ihned po načtení

Jak vytvořit lightbox okno, které po načtení stránky překryje obsah.

Fixní menu při scrollování

Fixní menu při rolování

Jak při odrolování stránky zafixovat menu na horní hraně obrazovky.

Oříznutí textu

Oříznutí dlouhého textu

Má-li se delší text vyjít do přesného místa, je třeba kousek textu uříznout.

Vodorovné menu

Horizontální navigace

Různé možnosti, jak vytvořit vodorovné menu s odkazy vedle sebe.

JS náhrada atributu ismap

JavaScriptová simulace atributu ismap

HTML atribut ismap umí zjistit souřadnice při kliknutí na obrázek. Jak na to v JS?

Stažení cizí stránky

Získání obsahu cizí stránky

Jak v PHP a JavaScriptu získat obsah z cizí webové stránky.

Označení externích odkazů

Označení interních a externích odkazů

Odlišení interních a externích odkazů a odkazů na soubory čistě v CSS.

Filtr blur

Rozmazání obsahu

Rozmazávání obsahu v různých prohlížečích.

CSS obrázková galerie

Jednoduchá galerie v CSS

Galerie obrázků bez JavaScriptu pomocí CSS.

CSS průhlednost (opacity)

Průhledný obsah v CSS

Pro zprůhlednění obsahu existují různé možnosti. Nejen CSS vlastnost opacity.

Obrázková odrážka

Obrázek jako odrážka

V CSS je možné přidat textu (seznamu) obrázkovou odrážku, jaké to má úskalí a risika?

Zobrazení popisku při najetí myší

Popisek po najetí myší

Kterak zobrazovat obsah v tooltipu po najetí myši.

Zapamatování formulářových polí

Automatické zapamatování formulářů

Při vyplňování delších formulářů se je hodí obsah průběžně ukládat. Jak na to?

CSS vyhledávání a filtrování

CSS vyhledávání a filtrování obsahu

Jak pomocí CSS se špetkou JS filtrovat obsah stránky nebo na ní vyhledávat.

Rotace

Rotace obsahu

Napříč prohlížeči funkční řešení vytvoření svislého textu (otočeného o 90 stupňů).

Složení jednoduchého webu v PHP

Jednoduchý web v PHP

I web o pár stránkách je vhodné skládat automatisovaně. Jak na to v PHP?

Zjištění skutečných rozměrů obrázku

Skutečné rozměry obrázku

Jak může JavaScript zjistit skutečnou výšku a šířku obrázku.

Stejně vysoké sloupce

Sloupce stejně vysoké

Různé možnosti, jak zajistit automatické roztažení různě vysokých sloupců na stejnou výšku.

Odkaz jako tlačítko

Odkaz vypadající jako tlačítko

Odkaz jako tlačítko, nebo tlačítko jako odkaz? Postup, jak z odkazu vyrobit tlačítko a naopak.

AJAX upload souborů

Upload souborů bez obnovení stránky

Jak vytvořit ajaxové nahrávání souborů na server bez obnovení stránky.

PHP proxy skript

PHP proxy skript na 50 řádků

Hotový PHP skript umožňující zobrazit web prostřednictvím jiné IP adresy.

Zakázat rolování stránky

Jak zakázat scrollování na stránce

Někdy se hodí zamezit uživateli v rolování, jaké existují možnosti?

Automatický lazy-loading YouTube videí

Hotové řešení lazy-loadingu YouTube videí

Hotové řešení v JavaScriptu načítání videí z YouTube, až když jsou potřeba.

Kulatý obrázek

Kruhový obrázek

Různé možnosti vytvoření kruhového obrázku.

Animace

Animace na webových stránkách

Jak na webu vytvářet animace a přechody v HTML, CSS a JS.

Responsivní web

Jak na mobilní (responsivní) web

Jak a proč vytvářet mobilní versi webu – responsive web.

Menu reagujicí na kliknutí

Rozklikávací menu

JavaScriptové menu otvírající/zavírající se po kliknutí.

Jak získat náhled webu?

Získání náhledu/obrázku webu

Jak lze automaticky získat obrázkový náhled webové stránky.

Vícebarevné pozadí

Absolutně posicované pozadí

Jednoduché řešení vícebarevného pozadí absolutním posicováním.

Vyskakovací menu v CSS

Vyjížděcí menu v CSS

Jak vytvořit v čistém CSS vyskakovací menu.

Detekce zapnutého JavaScriptu

Zapnutý a vypnutý JavaScript

Jak na webové stránce detekovat zapnuté nebo vypnuté skriptování.

Zpřehlednění stromových diskusí

Řešení nepřehledných stromových diskusí

Je-li na webu stromová diskuse s hodně příspěvky, může být pro diskutující obtížné udržet přehled, co četli a co ne.

Černobílý efekt obrázku

Černobílý styl obrázku

Jak v CSS zajistit černobílý styl běžného obrázku. Napříč prohlížeči stále panují rozdíly.

Fixní postranní panel

Jak vytvořit fixovaný banner?

JavaScriptové řešení prvku, který při rolování zůstane stále viditelný.

Vylepšené stylování checkboxů

Pokročilé stylování checkboxu

Díky selektoru :checked lze v podporujících prohlížečích (Explorer 9 a novější) vytvářet zaškrtávací <input>y neotřelé podoby.

Jak vytvořit WYSIWYG editor

Vlastní jednoduchý WYSIWYG editor

Chceme-li na webu zadávat text a běžná <textarea> už nestačí, řešením je napsat si vlastní WYSIWYG editor.

Skloňování v CSS

„Programování“ v HTML a CSS

I bez úprav logiky serverového skriptu lze lecčeho dosáhnout samotným CSS.

Pročištění HTML kódu

Pročištění a opravení „prasáckého“ HTML

Jak z WYSIWYG editorů (jako třeba Word, starší TinyMCE/CKEditor) vytvořit rozumný a sémantický HTML kód.

Zvýraznění podle rolování

Označení odkazu na kotvu, pokud je na ní odrolováno

U jednostránkových webů s fixní navigací (s odkazy na #kotvy) může být vhodné právě viditelnou (aktivní) položku zvýraznit.

Změna vzhledu stránky

Změna designu bez znovunačtení stránky

Jak snadno umožnit uživateli přepínat různé vzhledy stránky, tmavou/světlou variantu apod.

Odrolování na element

Odrolování na určitý HTML tag

Nestačí-li běžné odrolování na HTML #kotvu, přichází na řadu JavaScript.

Filtrování dat v CSS

Jednoduché filtrování dat v čistém CSS

Při filtrování malého množství položek si lze od Internet Exploreru 9 vystačit jen s CSS.

Načtení obrázku, až když je potřeba

Zpožděné načtení obrázku, až když je potřeba

Kromě potřeby nahrát obrázek dopředu (preload), aby byl v době použití 100% připravený, může být potřeba opačná – načíst jej, až v momentě, kdy je potřeba. Z důvodu nemrhání datovým přenosem.

Test existence obrázku JavaScriptem

Ověření existence obrázku pomocí JS

Jak JavaScriptem ověřit existenci obrázku?

Kreslení v CSS

„Kreslení“ pomocí CSS

Jak vytvářet jednoduché tvary místo obrázků prostým CSS?

Baterka v CSS a JavaScriptu

Vytvoření efektu baterky v CSS a JS

Jak jednoduše vytvořit na stránce efekt baterky? Tedy ztmavit web a prohlížet ho jakýmsi průzorem.

Aktivování/deaktivování okna

Zachycení aktivování a deaktivování okna v JS

V JavaScriptu lze relativně snadno reagovat na aktivování nebo deaktivování okna/záložky/tabu.

Zvýraznění aktivní kotvy

Zvýraznění aktivované kotvy (:target)

Pokud se v rámci stránky používají odkazy na jednotlivé #části, může být vhodné zvýrazněním ukázat, kam odkaz mířil.

CSS mapa s popisky

Body s popisky na mapě

Statická obrázková mapa s vlastními body a :hover popisky.