Odstranění nepoužívaných překladů ve Vue.js

Pro vytváření vícejazyčného webu ve Vue.js je běžným postupem používat plugin Vue I18n (I18n je zkratka slova internationalization, kde se 18 písmen uprostřed nahrazuje číslem).

Překlady se obvykle používají tak, že existuje soubor ve formátu JSON, kde jsou jednotlivé klíče a přeložené hodnoty.

{
 "button": {
  "send": "Odeslat"
 }
}

V šabloně je potom na potřebném místě překlad vyvolán přes $t('button.send').

Při používání překladů se lze setkat s několika hlavními nešvary:

 1. nepoužívané překlady,
 2. neexistující překlady,
 3. nepřeložené texty

Důvody, proč to řešit, jsou očividné.

Nepoužívané překlady se zbytečně stahují návštěvníkům a zbytečně zaměstnávají překladatele.

Neexistující překlady komplikují používání, protože místo chybějícího překladu se zobrazí buď klíč, takže místo Odeslat bude na stránce button.send, nebo vůbec nic.

Nepřeložené texty často vzniknou během vývoje, kdy se v rámci zjednodušení zapíše text natvrdo do šablony. Takový text potom není možné přeložit do dalších jazyků.

ESLint plugin

Zmíněné neduhy a ještě další věci dokáže hlídat ESLint plugin eslint-plugin-vue-i18n.

Stačí ho nainstalovat:

npm install --save-dev eslint @intlify/eslint-plugin-vue-i18n

A nakonfigurovat v .eslintrc.js:

module.export = {
 extends: [
  'plugin:@intlify/vue-i18n/recommended'
 ],
 rules: {
  '@intlify/vue-i18n/no-dynamic-keys': 'error',
  '@intlify/vue-i18n/no-missing-keys': 'error',
  '@intlify/vue-i18n/no-unused-keys': [
   'error',
   {
    extensions: ['.js', '.vue']
   }
  ]
 },
 settings: {
  'vue-i18n': {
   // cesta k překladům
   localeDir: './src/localization/cs/*.json',
   // verse vue-i18n
   messageSyntaxVersion: '^9.0.0'
  }
 }
}

Výhoda použití ESLint pluginu je v tom, že pokud se bude správně vyžadovat před deployem aplikace, je prakticky zajištěno, že se výše uvedené problémy nedostanou do produkčního prostředí.

Dynamické překlady

Asi největší problém při snaze o lintování překladů bude nejspíš s dynamickými překlady.

O co jde?

O klíče překladů složené dynamicky pomocí proměnných:

$t(`services.overview.${service.name}.title`)

Na první pohled do ohromně šetří psaní a zkracuje kód. Na druhou stranu to bohužel znemožňuje mít 100% kontrolu na překlady.

Pokud je cílem mít neprůstřelné překlady, jde dynamické skládání klíčů považovat za anti-pattern a je potřeba se tomu vyvarovat i za cenu psaní více kódu.

Extrahování překladů

Další užitečný nástroj je vue-i18n-extract, který dokáže hned několik věcí:

Najít chybějící, nepoužité a dynamické klíče.

vue-i18n-extact report

Případně je rovnou odstranit nebo naopak přidat do JSON souborů s překlady.

Vývojář může během tvorby psát do kódu pouze zástupné klíče, které se jedním příkazem následně přidají do JSONu s překlady.

Jednorázové odstranění

Pro jednorázové odstranění nepoužívaných překladů jde dobře použít i nástroj i18n-unused.

Stačí nainstalovat:

npm install --save-dev i18n-unused

Přidat konfiguraci do souboru i18n-unused.config.js:

module.exports = {
 localesPath: 'src/localization/default',
 srcPath: 'src',
 excludeKey: [
  'apiErrors',
  'enums',
  'faq.topics',
  'footer.items',
 ],
}

A pustit:

i18n-unused remove-unused

Šikovné je, že jde do excludeKey zadat klíče, které se nemají odstranit, což se hodí hlavně pro dynamické klíče, jsou-li v projektu.

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Fixní postranní panel

Jak vytvořit fixovaný banner?

JavaScriptové řešení prvku, který při rolování zůstane stále viditelný.

Úprava libovolného textu na stránce

Úprava textu stránky pomocí designMode

Jednoduchý bookmarklet pro okamžité přepsání libovolného textu na stránce.

Zablokování kláves

Zablokování některých kláves

Zablokování určitých kláves (šipek) pomocí JavaScriptu.

Aktivování/deaktivování okna

Zachycení aktivování a deaktivování okna v JS

V JavaScriptu lze relativně snadno reagovat na aktivování nebo deaktivování okna/záložky/tabu.

Baterka v CSS a JavaScriptu

Vytvoření efektu baterky v CSS a JS

Jak jednoduše vytvořit na stránce efekt baterky? Tedy ztmavit web a prohlížet ho jakýmsi průzorem.

Komentáře