Bezpečnostní risika webu

Z hlediska bezpečnosti webových stránek čelí jejich autor mnoha hrozbám, často ale tvůrci bezpečnost vědomě či nevědomě zanedbávají.

Slabá přihlašovací hesla

Možná to zní triviálně, ale i bez bezpečnostní díry v aplikaci hrozí nebezpečí, že se útočník dostane, kam nemá, zcela standardní cestou, protože přihlašovací údaje do administrace budou admin a admin nebo admin a nějaké krátké heslo, které lze uhodnout hrubou silou v relativně krátkém čase.

Zavirování z FTP

Docela častý typ útoku je zavirovat počítač oběti a ze známých FTP klientů vytáhnout uložené přístupy k FTP. Tak útočník získá neomezený přístup ke zdrojovým souborům webu a používá-li webová aplikace databási, získá i přístup do ní.

Nejčastěji útočník vloží nějaký <iframe> s reklamou nebo třeba měřicí skript, aby si zvýšil návštěvnost. To by až tak nevadilo, kdyby Google nebo provozovatel hostingu napadený web nepostihoval. Zda Google našel škodlivý kód je možné najít v Google Webmaster Tools na kartě Malware.

Řešení

Neukládat údaje k FTP na potenciálně nakažených počítačích. Nebo ukládat hesla v pozměněné podobě — tj. ke skutečnému heslu přidat určitý počet náhodných znaků, které se při přihlášení jednoduše odmažou (takže to nebude moc zdržovat).

Pokud je už web napaden, je nutné co nejdříve změnit v administraci hostingu FTP přístup. K FTP se připojit z počítače, který není zavirován a začít s čištěním. To není úplně jednoduché, protože útočníci infikují weby promyšleně a na více místech. Nejde-li přepsat celý web ještě nezavirovanými soubory, není odstranění veškerého škodlivého kódu úplně jednoduché. Cizí kód bývá často třeba na posledním řádku souboru a odsazen o tisíc prázdných znaků, tudíž se docela lehko přehlédne. Stoprocentní řešení není ani hledat řetězce škodlivého kódu, které se objevují na finální stránce, protože se může používat všelijaké zakódování a skládání řetězců.

Cílem útočníka je škodlivý kód vložit pokud možno na stránky, kde se vir nejčastěji projeví, proto většinou bývá na stránkách jako index.php, index.html apod., často také naleze do známých JS knihoven jako např. jQuery nebo do všech JS souborů – ty se potom připojují na další stránky, takže škodlivý účinek je značný.

Samotné odstranění škodlivého kódu bez změny hesla u FTP účtu problém trvale nevyřeší, útočník se stále funkčním přístupem k souborům může škodlivý kód obnovovat.

Ošetření dat jen u klienta JavaScriptem

Pokud uživatel zadává nějaká data do formuláře, kontrola zadaných dat JavaScriptem v prohlížeči návštěvníka je jistě hezká věc, ale nezajišťuje to bezpečnost. Návštěvník si vždycky může vypnout JavaScript a celé ověřování je pryč.

Řešení

Kromě JS ověřování je vždy nutné data ověřovat na serveru. V případě propracovaného JS kontroly postačí i zjednodušené serverové ověření.

Vložení škodlivého kódu (XSS – Cross-site scripting)

Chyba plynoucí z nedostatečného ošetření vstupů od uživatele (ošetřovat je dále nutné i obsah, který se může do HTML dostat z URL dané stránky). Vždy, když má nedůvěryhodný návštěvník možnost vkládat obsah na stránku, je nutno zajistit aby:

  1. Nešlo vložit škodlivý JavaScript, a to jak přímo do značky <script>, tak i do atributů onNěco (např. onclick). Skript může třeba přečíst a odeslat na web útočníka cookie administrátora, stránku přesměrovávat na škodlivý obsah nebo ji jinak (prakticky neomezeně) modifikovat.
  2. V případě, že jsou povoleny nějaké HTML tagy, tak kromě předchozího bodu je vhodné zajistit řádné uzavření otevřených značek a atributů, jinak může být rozbit layout webu. Automatisovaně umí zajistit řádné uzavření značek HTML Purifier nebo Texy.

Řešení

Ve vstupu od návštěvníka je nutno ošetřit (převést na entitu) znak < (mohl by otevřít HTML značku). Pokud se uživatelský obsah může objevit v nějakém atributu, je třeba rozbít ještě jednoduché a dvojité uvozovky — mohly by útočníkovi umožnit uzavřít původní atribut a vytvořit vlastní nebezpečný onNěco.

V PHP kromě použití hotového nástroje HTML Purifier nebo Texy postačí:

$text = htmlspecialchars($text, ENT_QUOTES);

Ochrana funkcí strip_tags není dostatečná. Při vkládání takto „ošetřeného“ textu do atributů nebo v případě povolení jen některých značek, protože obsah atributů nehlídá.

Narušení SQL dotazu (SQL injection)

Další nebezpečí je, když nám útočník modifikuje SQL dotaz. Může se to stát, když výsledný text SQL dotazu skládáme třeba v PHP a v datech od útočníka ponecháme uvozovku, která ukončí naši původní podmínku a umožní se tak útočníkovi psát další vlastní příkazy.

Pokud do nebezpečného kódu zajišťujícího přihlášení uživatele:

$dotaz = "SELECT * FROM uzivatele WHERE jmeno='{$_POST['jmeno']}' AND heslo='{$_POST['heslo']}'";

Pošleme jako $_POST['heslo'] řetězec ' OR ''=', vznikne následující dotaz, který útočníka přihlásí vždy, protože ''='' bude vždy platné.

SELECT * FROM uzivatele WHERE jmeno='Jméno' AND heslo='' OR ''=''

Řešení

Při skládání SQL dotazů stačí ošetřit všechna data funkcí mysql_real_escape_string. Další možnost je využít tzv. prepared statements, kdy se místo proměnných do SQL dotazů píší jen otazníky a bezpečné nahrazení zajistí až databásová vrstva (např. Dibi).

Tajné vykonání požadavku (CSRF – Cross-site Request Forgery)

Docela rafinovaný způsob útoku hrozí u aplikací, kde není administrátorská akce dostatečně ochráněna. V čem spočívá? Útočník docílí toho, že přihlášeného administrátora dostane na URL, která provede nějakou akci (třeba smazání celého webu).

Toto nebezpečí hrozí zvlášť u systémů s otevřeným zdrojovým kódem, kde není problém získat konkrétní URL pro libovolné akce.

Dostat oprávněného uživatele na potřebnou adresu lze třeba přímým odkazem v komentářích, odkazem na vlastní web, který se na akci přesměruje, nebo využitím XSS. Zvlášť zákeřné je potom vložení obrázku s URL akce jako cílem, protože si toho oběť nemusí vůbec všimnout.

<img src="http://example.com/admin/smazatStranku.php?id=10">

Nebezpečné nejsou jen URL — tedy GET požadavky, stejně tak může být na stránce útočníka, kam se povede nahnat administrátora, škodlivý formulář odesílaný na pozadí metodou POST.

Řešení

Jedna možnost je při všech akcích kontrolovat hlavičku referer (v PHP $_SERVER['HTTP_REFERER']), zda nepochází z cizí domény. Problém je, že uživatelé s běžně vypnutým refererem si jej pro funkčnost akcí na daném webu budou muset zapnout.

Druhá možnost je uživateli generovat pro provádění akce ověřovací tokeny, které útočník nedokáže zjistit, takže jím vyvolané akce budou po návštěvě administrátora brány jako neplatné.

PHP skripty ve veřejně přístupné složce

Pokud je celá aplikace a zvlášť potom přístupové údaje do databáse v adresáři, který webový server používá jako hlavní složku při přístupu na danou doménu, hrozí zde risiko, že v případě výpadku zpracovávání PHP skriptů půjde soubory *.php prohlížet jako běžný text. Nejedná se o teoretické strašení, ale opravdu se to už stalo.

Řešení

Potlačit toto risiko může přesunutí citlivých dat o úroveň výše. U PHP souborů to není problém – include takových souborů by mělo normálně fungovat. Horší je to s podporou u hostingů – u řady z nich taková věc vůbec není možná.

Nahrávání souborů

Necháme-li uživatele nahrávat na web soubory, je nutné zajistit, aby nahrávacím formulářem nešlo přepisovat nebo nahrát nový PHP soubor. Pokud by útočník dostal na náš web vlastní spustitelný skript, získá prakticky 100% kontrolu.

Řešení

Je tedy nutno nechat uploadovat jen do vyhrazené složky, kde je zakázána interpretace PHP souborem .htaccess. Případně soubory *.php vůbec neumožnit nahrávat nebo jim měnit příponu na např. .txt.

Aktualisace souborů

Při nahrávání nové verse aplikace na webhosting se může stát, že uživatel přistoupí na stránku v momentě, kdy některé skripty jsou již nové a některé ne. To může vyvolat nepříjemnost a případně i ztrátu dat nebo jiný problém.

Řešení

Existuje hned několik možností.

  1. Celou novou versi aplikace nahrát vždy do nového adresáře a v jediném veřejně přístupném souboru připojit novou aplikaci:
    include "../aplikacev2/aplikace.php";
  2. Aplikaci zmačkat do jednoho jediného souboru.
  3. Po čas updatu web vypnout.
  4. Nejprve všechny soubory nahrát pod změněným názvem/příponou a potom je hromadně přepsat a nahradit tak soubory staré. Tato možnost vychází z toho, že přejmenování na rozdíl od nahrávání souborů proběhne prakticky okamžitě. Existuje i hotové řešení.

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Maskování a zobrazování hesla ve formuláři

Maskování a zobrazování hesla ve formuláři

Je lepší heslo ve formuláři zobrazovat, nebo ho maskovat pomocí hvězdiček?

Hlasování v anketě pouze jednou

Hlasování v anketě pouze jednou

Jak umožnit návštěvníkům hlasovat v anketě pouze jednou.

Zabezpečení čísla objednávky

Jak zabezpečit číslo objednávky v e-shopu

Jakým způsobem bezpečně sestavit číslo objednávky zboží v e-shopu.

Načítání webu v IFRAME

Načítání webu v <iframe>

Je rozumné blokovat načítání webu v <iframe>? Jaká jsou risika a výhody.

Komentáře