Přechod na Gulp 4

Gulp je populární nástroj pro automatisování vývoje. Typicky se používá např. k buildu CSS souborů za použití preprocesorů ze zdrojových SASS/LESS souborů, automatickému prefixování, spojování souborů, minifikování, správě ikon nebo sestavování JavaScriptů.

 • gulp.js – Gulp repositář na GitHubu

Ve versi 4 se lehce mění způsob, jak gulpfile.js (soubor s definovanými tasky) psát.

Proč přecházet na Gulp 4?

Kromě důvodu, že bývá dobré používat aktuální verse software, je asi hlavní výhoda v přítomnosti nativního zpracování paralelních/sériových tasků.

Sériové/paralelních tasky

Při komplikovanějším buildu se může hodit, aby některé tasky běžely zároveň a jiné na sebe čekaly.

V Gulpu 3 k tomu jde použít balíček run-sequence. Jinak tasky běží asynchronně zároveň.

Nativní zápis v Gulp 4 vypadá následovně:

var build = gulp.series(prvni, gulp.parallel(druhy, druhyDalsi));

Funkce/tasky druhy a druhyDalsi se spustí až po doběhnutí funkce/tasku prvni a obě potom poběží souběžně.

Z toho plyne většina nutných úprav pro přechod:

Přechod

V době psaní článku se Gulp 4 nainstaluje následovně (pro uložení do devDependencies do package.json):

npm install gulp@next --save-dev

Pokud se po spuštění příkazu gulp zobrazí následující chyba:

'gulp' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file.

Je třeba gulp@next nainstalovat globálně:

npm install gulp@next -g

To je ve Windows vhodné v každém případě, protože jinak se může stát, že se použije starší globální verse Gulpu a použití nového gulpfile.js může končit nějakou chybou, jako např.:

gulpInst.start.apply(gulpInst, toRun);
        ^
TypeError: Cannot read property 'apply' of undefined

Chyby a problémy k přepsání

Nyní by se již měl gulpfile.js zpracovávat Gulpem 4, takže zbývá soubor upravit do novější podoby. Po spuštění nějakého z tasků pravděpodobně dojde k některé z následujících chyb:

AssertionError: Task function must be specified

Je způsobené právě jiným zápisem pořadí tasků. Takže následující konstrukce, která zajistí souběžný build stylů a puštění lintu na zdrojové soubory:

gulp.task('styles', ['sass-lint'], function() {
 gulp.src('./www/assets/scss/main.scss')
  .pipe(…);
  …
});

Bude muset vypadat např. následovně:

gulp.task('styles', gulp.parallel(
 function() {
  gulp.src('./www/assets/scss/main.scss')
   .pipe(…);
   …
 }, 
 lint
));

Kvůli obalování do gulp.parallel/gulp.series je poměrně výhodné anonymní funkce pojmenovávat, aby to bylo přehlednější.

Signal async completion

Po přepsání výše uvedeného může při spouštění tasku k následující chybě:

The following tasks did not complete: styles
Did you forget to signal async completion?

Zde je změna kvůli možnosti sériového a paralelního běhu jednotlivých úloh.

Aby toto mohl Gulp vědět, je třeba ho o tom nějak informovat.

Jak na to? Existuje několik způsobů. Nejběžnější jsou:

 1. Vrátit stream pomocí klíčového slova return.

  return gulp.src('./www/assets/scss/main.scss')
   .pipe(…);
   …
 2. Použít callback done:

  gulp.task('usage', function(done) {
   console.log('Usage: gulp styles');
   done();
  });
 3. Vrátit promisu:

  gulp.task('usage', function() {
   return new Promise(function(resolve, reject) {
    console.log('Usage: gulp styles');
    resolve();
   });
  });

Po těchto opravách by vše mělo fungovat jako předtím.

Přechod na ES6

Při úpravě gulpfile.js se může rovnou hodit přejít na ES6. Novější versi JavaScriptu.

Postup je následující:

 1. Přejmenovat gulpfile.js na gulpfile.babel.js

 2. Nainstalovat Babel:

  npm install --save-dev babel-register babel-preset-env
 3. Vytvořit soubor .babelrc s následujícím obsahem:

  {
   "presets": ["env"]
  }
  

Nyní jde využívat vymoženosti ES6:

Připojovat balíčky přes import

Místo:

var gulp = require('gulp');

Použít:

import gulp from 'gulp';

Vytvářet tasky jako export funkce

Pokud daná funkce má být přímo taskem, jde místo:

gulp.task('lint', lint);

Přímo exportovat stejnojmennou funkci:

export function lint() {
 return gulp.src(paths.scss)
  .pipe(sassLint({
    configFile: paths.sassLint.config
  }))
  .pipe(sassLint.format())
  .pipe(sassLint.failOnError());
}

Vyexportovanou funkci jde i pojmenovat jinak než task:

function lint() {
 …
}
export { lint as cokoliv };

Tím se vytvoří task cokoliv, který použije funkci lint.

Přičemž původní gulp.task('nazev-tasku', funkce) jde používat i nadále.

Zdánlivá chyba Failed to load

Při výše uvedeném požití se nejspíš po spuštění tasku zobrazí hláška:

Failed to load external module @babel/register
Requiring external module babel-register

Nejedná se o chybu, ale o vlastnost a na funkci nemá vliv.

Odkazy jinam

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Emmet a CSS zkratky

Emmet a časté zkratky

Nástroj Emmet usnadňuje a zrychluje psaní HTML/CSS kódu. Seznam často používaných zkratek.

Recense: Vzhůru do CSS3‏

Recense: Vzhůru do CSS3‏

Jaký je ebook o CSS3 od Martina Michálka.

Recense: Vzhůru do (responzivního) webdesignu

Recense: Vzhůru do (responzivního) webdesignu

Martin Michálek vydal další knihu o současné tvorbě webu, tentokrát kromě e-booku i na papíře. Jaká je?

V jakém pořadí psát CSS vlastnosti

Pořadí CSS vlastností

Jak správně řadit jednotlivé CSS vlastnosti v rámci jednoho bloku příslušícímu k selektoru.

Tailwind CSS

Tailwind CSS

CSS framework pro stylování webů přes utility třídy.

Komentáře