CSS

Všechny články z kategorie

Poskakování kvůli scrollbaru

Poskakování stránky kvůli posuvníku

Jak zabránit, aby obsah stránky poskakoval v závislosti na posuvníku.

Tailwind CSS

Tailwind CSS

CSS framework pro stylování webů přes utility třídy.

Jak vytvořit tmavý režim / dark mode v CSS

Jak vytvořit tmavý režim / dark mode v CSS

Jak co nejlépe vytvořit pro web tmavý režim, aby automaticky respektoval nastavení uživatele.

CSS pseudo třída :is()

CSS pseudo třída :is()

Jak v CSS pseudo třída :is() dokáže z(ne)přehlednit styly.

CSS backdrop-filter

CSS backdrop-filter

Vlastnost backdrop-filter dokáže uplatnit filtr pro pozadí elementu.

Jak funguje position: sticky

Jak funguje CSS position: sticky

CSS sticky posice umožňuje bez JS zafixovat element ke kraji okna při rolování.

Barva podle odrolování na stránce

Barva podle odrolování na stránce

Jak pouze v CSS měnit pozadí elementu v závislosti na odscrollování na stránce.

Pravidla ukazatele any-pointer a any-hover

CSS pravidla any-pointer a any-hover

CSS pravidla @media any-pointer a any-hover slouží k detekci přesnosti a typu ovládání.

Box-shadow

Box-shadow

Vlastnost box-shadow umí vytvořit CSS stín kolem elementu.

Zachování posice scrollování overflow-anchor

Zachování posice scrollování overflow-anchor

CSS vlastnost overflow-anchor umožňuje nastavit, jak si má prohlížeč pamatovat, kam bylo odscrollováno.

Kulaté rohy

Kulaté okraje v CSS

Jak vytvořit v CSS zaoblené okraje.

Object-fit

Object-fit

CSS vlastnost object-fit umí přizpůsobit obrázek pevné velikosti.

Tisk stránky

Vytisknutí stránky

Jak správně připravit webovou stránku pro pohodlné vytištění.

Text-decoration

Text-decoration

Vlastnost text-decoration slouží k „vyzdobení“ běžného textu.

CSS Elements Queries

CSS Elements Queries

Jak zajistit různý vzhled elementů v závislosti na jejich rozměru.

Nula před desetinnou tečkou u čísla

Nula před desetinnou tečkou u čísla

Je lepší psát před desetinou tečnou u čísla 0.5 zbytečnou nulu, nebo ne?

V jakém pořadí psát CSS vlastnosti

Pořadí CSS vlastností

Jak správně řadit jednotlivé CSS vlastnosti v rámci jednoho bloku příslušícímu k selektoru.

Proč a jak používat :focus stav

Jak používat CSS stav :focus

Proč je důležité stylovat stav :focus. Jak toho automaticky docílit a jaké jsou s tím problémy.

Přechod na Gulp 4

Přechod na Gulp 4

Jak přejít na Gulp 4. Co je potřeba změnit v gulpfile.js.

Maximální počet CSS selektorů

Maximální možný počet CSS selektorů

Jaké jsou v prohlížečích omezení pro velikost (složitost) CSS souborů.

Lepší podtržení odkazu

Lepší podtržení odkazu

Jak si vytvořit hezčí podtržení textu odkazu, než je výchozí.

Z-index

Z-index

K čemu je CSS vlastnost z-index a jak mít v jejím užívání systém.

CSS pro IE

Zvláštní CSS pro IE

Jak odlišit Internet Explorer od ostatních prohlížečů a vytvořit zvláštní CSS jen pro IE.

Recense: Vzhůru do (responzivního) webdesignu

Recense: Vzhůru do (responzivního) webdesignu

Martin Michálek vydal další knihu o současné tvorbě webu, tentokrát kromě e-booku i na papíře. Jaká je?

CSS @font-face

CSS @font-face

Pomocí CSS pravidla @font-face jde na stránce používat různá webová písma.

CSS @supports

CSS pravidlo @supports

Pravidlem @supports lze v CSS testovat dostupnost CSS vlastností.

Vlastní styl posuvníku

Vlastní vzhled scrollbaru

Jaké jsou možnosti ve stylování vzhledu posuvníku.

Identifikátor v HTML/CSS/JS

HTML/CSS/JS identifikátor id

K čemu se hodí identifikátor, kdy ho používat a jaké znaky může obsahovat.

Zalamování slov

Zalamování dlouhých slov

Jak si poradit s dlouhými slovy, které by mohly narušit layout stránky.

Rychlost a náročnost transition: all

Výkon animací s transition: all

Je lepší psát transition: all, nebo vyjmenovávat vlastnosti, které se mají animovat?

Centrování v CSS

Centrování na webových stránkách

Ucelený popis různých způsobů vertikálního i horizontálního centrování. Se známou i neznámou šířkou nebo výškou.

CSS vlastnost appearance

CSS appearance

Systémový vzhled elementů pomocí CSS vlastnosti appearance.

CSS spinner

CSS spinner

Točící se kolečko pro znázornění načítání v čistém CSS.

Systémová písma

Systémová písma

Jak a proč používat lokální písma dostupné v operačních systémech.

Recense: Vzhůru do CSS3‏

Recense: Vzhůru do CSS3‏

Jaký je ebook o CSS3 od Martina Michálka.

Stylování <select>u

Stylování <select>u

Roletový seznam nabízí omezené možnosti v úpravách vzhledu. Které to jsou a jak je rozšířit?

CSS mixiny pomocí @apply

CSS mixiny pomocí @apply

Pomocí pravidla @apply jde v CSS vytvářet vlastní mixiny.

Automatické zoomování inputů na iOS

Automatické zoomování inputů na iOS

Jak se vypořádat s automatickým přibližováním stránky u formulářových prvků na iPhonech.

CSS prefixy

CSS prefixy

Některé CSS vlastnosti se zapisují s prefixy. Proč tomu tak je a jak prefixy zapisovat.

Stylování atributu title

Vlastní styl bubliny title

Jaké jsou možnosti pro vlastní vzhled nápovědy, která se objevuje při vyplnění atributu title.

Všechny CSS vlastnosti

Všechny CSS vlastnosti

Seznam (skoro) všech 207 CSS vlastností.

Expressive CSS

Expressive CSS

Expressive CSS je postup psaní CSS, kde se jednotlivé styly přiřazují pomocí tříd v HTML.

Atributový case-insensitive selektor

Atributový case-insensitive selektor

Pomocí příznaku i jde zapsat atributový selektor nezávislý na velikosti písmen.

Přichytávací rolování v CSS

Přichytávací rolování v CSS

CSS vlastnost scroll-snap dokáže řídit rolování, aby přeskakovalo mezi jednotlivými elementy.

Stylovat třídy, nebo elementy?

Stylovat třídy, nebo elementy?

Je lepší stylovat přímo HTML elementy, nebo všechny styly přiřazovat třídami?

Doctype

HTML značka <!doctype>

Jaký (a jestli vůbec) psát <!doctype> do stránky?

Responsivní logo

Responsivní logo stránky

Jak vytvořit logo, které se bude přizpůsobovat velikosti stránky.

Jednotné odsazení v CSS

Jednotné odsazení v CSS

Jak postupovat, aby napříč webem byly mezi elementy stejné rozestupy.

Vertical-align

CSS zarovnání vertical-align

Vertikální zarovnání řádku nebo buňky tabulky.

Základy CSS

Základy CSS

K čemu je CSS dobré a jak ho rychle začít používat.

Zprava doleva

Zprava doleva

HTML značky, HTML, atributy a CSS vlastnosti pro text psaný zprava doleva.

Obtékané boxy s proměnlivou šířkou

Obtékané boxy s proměnlivou šířkou

Jak udělat, aby se obtékané boxy přizpůsobovaly proměnlivé velikosti okna.

5minutový rychlokurs Bootstrapu

5minutový rychlokurs Bootstrapu

Jak za 5 minut vytvořit web pomocí CSS frameworku Bootstrap.

Uvozovky v HTML, CSS, JS, PHP, SQL

Uvozovky v HTML, CSS, JS, PHP, SQL

Jak správně používat uvozovky v HTML, CSS, JavaScriptu, PHP a MySQL.

CSS výška height

CSS výška height

Nastavování výšky v CSS a proč ho raději nepoužívat.

CSS @media queries

CSS pravidlo @media

Pravidlo @media se používá k omezení platnosti CSS jen za určitých podmínek.

Ikonka vedle odkazu

Ikona vedle odkazu

Jak přidat a zarovnat ikonku vedle odkazu, který má podtržení.

Změna stylů JavaScriptem

Změna stylů JavaScriptem

Jak JavaScriptem nastavovat CSS pro změnu vzhledu jednotlivých elementů.

Má web fungovat bez CSS?

Má web fungovat bez CSS?

Má cenu řešit zobrazení stránky bez stylů? Případy, kdy taková situace nastane.

Převod na VELKÁ a malá písmena

Převod písmen na VELKÁ a malá

Převedení textu na velká nebo malá písmena.

Zkosení hrany v CSS

Zkosení hrany v CSS

Jak vytvořit šikmou hranu (zkosení) CSS bloku.

Odkaz přes celý box

Odkaz přes celý box

Jak udělat, aby celý box s několika prvky byl klikací.

CSS !important

CSS !important

Klíčové slovo !important slouží k posílení a přebíjení CSS vlastností.

Vyšší tlačítko ve Firefoxu

Vyšší tlačítko ve Firefoxu

Prohlížeč Firefox má zajímavou vlastnost u formulářových tlačítek. Dělá je vyšší než ostatní prohlížeče.

Posicování v CSS

CSS vlastnost position

CSS rozlišuje statickou, relativní, absolutní a fixní posici. K čemu je co dobré?

Word-spacing

Word-spacing

CSS vlastnost word-spacing upravuje velikost mezer mezi slovy.

Jeden sloupec fixní, druhý proměnlivý

Jeden sloupec fixní, druhý proměnlivý

Jak vytvořit dvousloupcové rozvržení, kde je jeden sloupec s pevnou šířkou a druhý se přizpůsobuje šířce okna.

Převod sloupců na procenta

Převod sloupců na procenta

Jak převést fixní sloupcové rozložení na procenta, která se budou přizpůsobovat šířce okna.

Zalomení tlačítka na více řádků

Zalomení tlačítka na více řádků

Jak zabránit nechtěnému zalomení tlačítka na více řádků.

Odsazení prvního řádku text-indent

Odsazení prvního řádku text-indent

CSS vlastnost text-indent slouží k odsazení nebo předsazení prvního řádku.

Letter-spacing

Letter-spacing

CSS vlastnost letter-spacing upravuje vzdálenost mezi písmeny.

Oddělovač položek v navigaci

Oddělovač položek v menu

Jakými způsoby v CSS lze realisovat oddělovač položek v menu.

CSS selektor :empty

CSS selektor :empty

CSS selektor :empty zaměří element, ve kterém vůbec nic není.

Column – obsah ve sloupcích

Vícesloupcový text a column

CSS vlastnost column umožňuje rozdělení textu do více sloupců.

Navštívený odkaz :visited

Navštívený odkaz :visited

Pomocí CSS pseudo třídy :visited jde měnit některé styly navštíveného odkazu.

Jak vytvořit ovál/elipsu v CSS

Elipsa/ovál v CSS

Jak pomocí CSS nakresli ovál.

CSS resetování

Způsoby CSS resetování

Používat CSS reset, nebo ne? Jaká jsou pro a proti.

CSS zbytečnosti

CSS zbytečnosti

CSS konstrukce, které nejspíš píšete zbytečně.

Margin: auto

Psát margin: auto, nebo margin: 0 auto?

CSS konstrukce margin: auto se obvykle používá pro vodorovné centrování bloku.

Posun obsahu v CSS

Posunutí obsahu v CSS

Jak posunout jakýkoliv element někam jinam.

Obrázkový text

Text v obrázku

Jak vyřešit situaci, kdy má být textový obsah v obrázku z hlediska přístupnosti, použitelnosti a SEO.

Before a after u inputu

Before a after u <input>u

Funguje, nebo nefunguje použití :before a :after u <input>ů?

BEM: způsob zápisu CSS

BEM – způsob zápisu CSS

BEM (Block, Element, Modifier) je postup, kterým zapisovat CSS pravidla a pojmenovávat CSS třídy.

Will-change

Will-change

CSS vlastnost will-change dá prohlížeči najevo, že se s elementem bude něco dělat.

Max-width pro pozadí

Maximální šířka pozadí

Jak obrázkovému pozadí nastavit maximální šířku. Tj. aby se přizpůsobovalo menší šířce okna.

Jak zakázat označování textu

Zakázání označování textu

Standardně jde na webu označovat text. Jak jeho výběru myší zabránit?

Pozadí za textem

Pozadí jenom za písmeny

Jak vytvořit nadpis, který má pozadí jen za písmeny.

Image-rendering

Image-rendering

CSS vlastnost image-rendering ovlivňuje způsob, kterým se v prohlížeči zvětšují/zmenšují obrázky.

Nový řádek v HTML a CSS

Odřádkování v HTML a CSS

Jak v HTML, HTML atributu nebo CSS vložit nový řádek.

Selektor elementů podle jejich počtu

Styl elementů podle jejich počtu

Jak pomocí CSS odlišně stylovat položky v závislosti na jejich počtu.

Hlavička a patička přes celou šířku

Části webu přes celou šířku

Jak jen některé části webu roztáhnout přes celou šířku.

Styl seznamu list-style

Styl odrážkového seznamu

CSS vlastnost list-style upravuje vzhled seznamů <ul> a <ol>.

CSS zoom

Zvětšení a zmenšení v CSS

Jak v CSS zoomovat (zvětšovat a zmenšovat) elementy.

CSS mask

CSS vlastnost mask

Vlastnost mask dokáže vytvářet elementy s texturou nebo nepravidelnými tvary.

Box-reflect

Box-reflect

CSS vlastnost box-reflect umí vytvořit odraz celého boxu.

Zvýraznění řádků a sloupců tabulky

Zvýraznění sloupců/řádků tabulky po najetí

Jak při najetí myší na tabulku zvýraznit příslušné sloupce a řádky.

Chyby při programování

Jak zobrazit chybové hlášky

Při odstraňování problému v HTML/CSS/JS/PHP/SQL je nutný přístup k chybovým hláškám, jak se k nim dostat?

Fit-content

Fit-content

CSS vlastnost fit-content nastaví šířku podle obsahu.

CSS filter

CSS filter

Jak vytvářet grafické filtry obrázků i jiných prvků na stránce.

Fullscreen

Režim celé obrazovky

Jak je možné stránku přepnout do fullscreenu (režimu celé obrazovky).

Font

Font

CSS vlastnost font slouží k nastavení písma na stránce.

Barva označeného textu

Styl označeného textu

Pseudo-element ::selection umožňuje změnit styl kursorem označeného textu.

Selektor :matches

Selektor :matches

CSS pseudotřída :matches slouží ke zjednodušení zápisu dlouhých výčtů selektorů.

Oříznutí víceřádkového obsahu

Oříznutí víceřádkového obsahu

Jak oříznout dlouhý text po stanoveném počtu řádek.

Asynchronní načítání CSS

Načítání CSS bez blokování vykreslování

Jak asynchronně načítat CSS, aby neblokovalo vykreslování stránky.

Dopočítávání CSS hodnot

Dopočítávání CSS hodnot

Jak funguje dopočítávání hodnot v kaskádových stylech.

Font-feature-settings

Font-feature-settings

S CSS vlastností font-feature-settings lze dosáhnout zajímavější typografie u OpenType písem.

CSS barva currentColor

CSS barva currentColor

Klíčové slovo currentColor obsahuje aktuální barvu elementu.

Text-align

Text-align

CSS vlastnost text-align nastavuje zarovnání písma.

Border-image

Border-image

CSS vlastnost border-image slouží k vytváření obrázkových rámečků.

Background-clip

Background-clip

CSS vlastností background-clip jde omezit místo, kde zobrazí obrázek na pozadí.

CSS cursor

Kursor myši

Jak pomocí CSS měnit kursor myši nebo si vytvořit kursor vlastní.

Šachovnicový výpis položek

Šachovnicový výpis položek

Jak vypsat položky sestávající ze dvou sloupců, aby se pořadí sloupců střídalo.

Třísloupcový layout

Třísloupcový layout

Různé možnosti vytvoření rozvržení o 3 sloupcích s fixní i proměnnou šířkou.

Oříznutí CSS clip

Oříznutí CSS vlastností clip

CSS vlastnost clip slouží k oříznutí obsahu elementu.

CSS blend

CSS blend

CSS vlastnost background-blend-mode slouží ke smíchání barvy s obrázkem.

Box-decoration-break

Box-decoration-break

Vlastnost box-decoration-break upravuje chování stylu elementu při zalomení řádku.

Margin, border a absolutní posicování

Margin, border a absolutní posicování

Jak se chová margin a border u absolutně posicovaných elementů.

CSS pravidlo @document

CSS pravidlo @document

CSS pravidlo @document umí omezit platnost CSS na určité URL.

First-letter

First-letter

CSS selektor first-letter zaměří první písmeno v elementu.

Zjištění CSS hodnot v JavaScriptu

Zjištění výsledného CSS v JavaScriptu

Jak v JavaScriptu zjistit výslednou hodnotu libovolné CSS vlastnosti určitého elementu.

Plynulé posouvání :hover efektu

Plynule se posouvající :hover efekt

Jak v CSS/JS vytvořit u navigace plynule přesouvaný hover efekt.

Responsivní CSS mřížka

Responsivní CSS mřížka

Jak vytvořit čistě v CSS mřížku, která se bude přizpůsobovat velikosti okna.

CSS flip (animované otočení)

CSS flip a animace

Jak v CSS otočit obsah kolem svislé nebo vodorovné osy.

Výška podle šířky v CSS

Výška závislá na šířce

Jak v CSS nastavit výšku v závislosti na procentuální i pevné šířce.

Text-shadow

Text-shadow

CSS vlastnost text-shadow přidává textu stín.

Menu přes celou šířku

Menu přes celou šířku

Jak vytvořit vodorovné menu s neznámým počtem položek přes celou šířku.

Plynulý přechod mezi stránkami

Plynulý přechod mezi stránkami

Jak vytvořit plynulý animovaný přechod mezi dvěma stránkami.

Hover efekty s text-shadow

Hover efekty s text-shadow

Zajímavé :hover efekty s využitím CSS vlastnosti text-shadow.

Hover efekty s box-shadow

Hover efekty s box-shadow

Zajímavé :hover efekty s využitím CSS vlastnosti box-shadow.

Responsivní menu

Responsivní navigace

Jak udělat elegantní navigaci pro zobrazení na malých obrazovkách.

Flow

Flow

Vlastnosti flow-from a flow-into umožňují pohodlně přeskupovat obsah mezi elementy.

Průhledné pozadí rgba()

Zápis průhledné barvy rgba()

Zadávání barev v CSS pomocí rgba() umožňuje vytvořit průhledné jednobarevné pozadí.

CSS display

CSS display

CSS vlastnost display ovlivňuje způsob vykreslování HTML elementu.

Text-stroke

Text-stroke

CSS vlastnost text-stroke vytváří okraj písmen podobně jako vlastnost border u boxů.

Selektory :valid a :invalid

CSS selektory :valid a :invalid

CSS selektory :valid a :invalid umí rozpoznat správně nebo špatně vyplněné formulářové políčko.

Inline-block a bílé znaky

Inline-block a bílé znaky

Při zadávání šířky elementům s display: inline-block je nutné myslet na bílé znaky (whitespace).

Universální hover efekt

Universální hover efekt pro různé barvy pozadí

Jak vytvořit universální :hover efekt pro různě barevná tlačítka.

CSS counter

CSS counter

Automatické číslování v CSS za pomocí counter-increment, counter-reset a counter.

CSS content

CSS vlastnost content

CSS vlastnost content slouží k zapisování obsahu do stránky z kaskádových stylů.

Mezery mezi písmeny a slovy

Odsazení písmen a slov

Nastavení odsazení jednotlivých písmen (letter-spacing) a mezer mezi slovy (word-spacing).

CSS gradient

Gradienty v CSS

Jak vytvořit barevný přechod (gradient) přímo v CSS bez použití obrázku.

Position: fixed

Position: fixed

Různé způsoby využití fixované posice v CSS.

Animace načítání

CSS animace průběhu načítání

Jak využitím CSS transition a špetky JavaScriptu vytvořit animované znázornění průběhu načítání, jako je třeba na YouTube.

Margin

Margin v CSS

CSS vlastnost margin slouží k vytvoření odsazení kolem elementu, který má margin nastavený.

Emmet a CSS zkratky

Emmet a časté zkratky

Nástroj Emmet usnadňuje a zrychluje psaní HTML/CSS kódu. Seznam často používaných zkratek.

Box-sizing

Box-sizing

CSS vlastnost box-sizing dokáže změnit vypočítávání rozměrů boxu.

Převod inline CSS na externí

Převod CSS v HTML na externí styly

Jak z HTML vybrat id, třídy a inline styly a vytvořit z nich CSS předpis do externího souboru.

CSS šipky (trojúhelníky)

Generátor CSS šipek

Generátor šipek/trojúhelníků přímo v CSS pomocí okrajů. Funkční i ve starých IE.

Rozbalování a sbalování obahu v CSS

Rozbalování a sbalování obahu v CSS

Jak skrývat a odkrývat části stránky v čistém CSS bez jakéhokoliv JavaScriptu.

Odkaz na kotvu a fixní menu

Odkaz na kotvu a fixní hlavička

Při použití fixního menu/hlavičky se stane nepěkná věc, že při odkazu na kotvu je cíl skryt pod menu. Co s tím?

CSS ikony

CSS ikony

Ikony bez obrázků v čistém CSS.

Odpočítávání času v JavaScriptu

Odpočítávání času v HTML

Jak udělat na webu odpočítávání času. V JavaScriptu i v čistém CSS.

Spojení CSS a JS souborů

Spojení CSS a JS souborů do jednoho

Zrychlit načítání webu pomůže sloučení CSS a JavaScriptu do jednoho souboru. Hotové řešení v PHP.

Proměnné v CSS

Proměnné v CSS – var()

Proměnné přímo v CSS přes funkci var().

CSS vlastnost all

CSS vlastnost all

Resetování CSS pravidel vlastností all.

Responsivní komentáře

Responsivní komentáře

Jak některé části stránky načítat jen při určité velikosti obrazovky.

Stylování formulářových políček

Stylování formulářových políček a tlačítek

Které CSS vlastnosti si ohlídat při dosahování perfektního stylu vstupní políček a odesílacích tlačítek.

CSS sprite

CSS sprite

Spojení všech obrázků do jednoho (CSS sprite) zrychlí načítání webu. Hotový generátor v PHP.

CSS pointer-events

CSS pointer-events

Vlastnost pointer-events umožňuje zrušit reakci na události vyvolané myší.

CSS hyphens

CSS hyphens

Vlastnosti hyphens ovlivňuje rozdělování slov spojovníkem na konci řádku.

CSS tab-size

Šířka tabulátoru tab-size

Jak pomocí CSS změnit šířku tabulátoru ve zdrojovém kódu.

Responsivní tabulky

Responsivní tabulky

Co udělat s tabulkami, aby se rozumně zobrazovaly na mobilech/tabletech.

CSS quotes

Uvozovky v CSS

Vlastnost quotes umožňuje nadefinovat uvozovky, které se okolo značky objeví.

CSS resize

CSS resize

Možnost roztahovat element pomocí CSS vlastnosti resize.

Vícenásobné CSS pozadí

Více obrázků na pozadí

Jak v CSS jednomu elementu přiřadit více obrázků na pozadí.

Skrývání a odkrývání

Skrývání a odkrývání textu

Rozbalení a sbalení obsahu po kliknutí.

Náhledy videa

Více náhledů videa

Jak při najetí myší na náhled videa zobrazovat další náhledy.

Lightboxová vstupní stránka

Lightboxová vstupní stránka ihned po načtení

Jak vytvořit lightbox okno, které po načtení stránky překryje obsah.

Fixní menu při scrollování

Fixní menu při rolování

Jak při odrolování stránky zafixovat menu na horní hraně obrazovky.

Oříznutí textu

Oříznutí dlouhého textu

Má-li se delší text vyjít do přesného místa, je třeba kousek textu uříznout.

Vodorovné menu

Horizontální navigace

Různé možnosti, jak vytvořit vodorovné menu s odkazy vedle sebe.

CSS reset formulářů

Formuláře a CSS reset

Dopad * {margin: 0; padding: 0} na formulářové prvky.

Označení externích odkazů

Označení interních a externích odkazů

Odlišení interních a externích odkazů a odkazů na soubory čistě v CSS.

Filtr blur

Rozmazání obsahu

Rozmazávání obsahu v různých prohlížečích.

CSS obrázková galerie

Jednoduchá galerie v CSS

Galerie obrázků bez JavaScriptu pomocí CSS.

Semantic UI

Semantic UI

Semantic UI je CSS framework. Co nabízí a jak funguje?

IE hasLayout

Vlastnost hasLayout

Co je zač CSS vlastnost hasLayout a k čemu ji využít.

CSS průhlednost (opacity)

Průhledný obsah v CSS

Pro zprůhlednění obsahu existují různé možnosti. Nejen CSS vlastnost opacity.

Obrázková odrážka

Obrázek jako odrážka

V CSS je možné přidat textu (seznamu) obrázkovou odrážku, jaké to má úskalí a risika?

CSS 3 selektory v IE 6, 7, 8

CSS 3 selektory ve starých IE

Doplnění podpory CSS 3 selektorů do starých prohlížečů pomocí JavaScriptu.

CSS animace

CSS vlastnost animation

Animování prvků na stránce pomocí čistého CSS s využitím @keyframes.

Zobrazení popisku při najetí myší

Popisek po najetí myší

Kterak zobrazovat obsah v tooltipu po najetí myši.

Float v CSS

Obtékání v CSS

Detailní popis obtékání (float) a clearování v CSS, stavba stránky pomocí obtékání, vysvětlení možných risik a úskalí.

Četnost CSS vlastností

Nejpoužívanější CSS vlastnosti

Žebříček CSS vlastností dle jejich četnosti na webových stránkách.

ID, nebo CLASS?

Používat id, nebo class?

Rozdíl mezi .třídou a #identifikátorem.

CSS vyhledávání a filtrování

CSS vyhledávání a filtrování obsahu

Jak pomocí CSS se špetkou JS filtrovat obsah stránky nebo na ní vyhledávat.

Rotace

Rotace obsahu

Napříč prohlížeči funkční řešení vytvoření svislého textu (otočeného o 90 stupňů).

Box model

Box model

Co je to a jaký box-model si vybrat. Jaké jsou výhody a nevýhody.

Stejně vysoké sloupce

Sloupce stejně vysoké

Různé možnosti, jak zajistit automatické roztažení různě vysokých sloupců na stejnou výšku.

Odkaz jako tlačítko

Odkaz vypadající jako tlačítko

Odkaz jako tlačítko, nebo tlačítko jako odkaz? Postup, jak z odkazu vyrobit tlačítko a naopak.

Fotografie na pozadí

Velký obrázek na pozadí stránky

Jak správně udělat obrázkové pozadí celé stránky, které se přizpůsobí velikosti okna.

Kulatý obrázek

Kruhový obrázek

Různé možnosti vytvoření kruhového obrázku.

Animace

Animace na webových stránkách

Jak na webu vytvářet animace a přechody v HTML, CSS a JS.

Vícebarevné pozadí

Absolutně posicované pozadí

Jednoduché řešení vícebarevného pozadí absolutním posicováním.

Vyskakovací menu v CSS

Vyjížděcí menu v CSS

Jak vytvořit v čistém CSS vyskakovací menu.

CSS flex

Flexboxy

Flexibilní stylování boxů je jednoduší a schopnější alternativa k obtékání (float), ale zatím hudba budoucnosti…

Stylování tabulky

Stylování HTML tabulek

Jednoduché barvení a další stylování značky <table>.

Černobílý efekt obrázku

Černobílý styl obrázku

Jak v CSS zajistit černobílý styl běžného obrázku. Napříč prohlížeči stále panují rozdíly.

Diakritika v názvu třídy

Speciální znaky v atributu class

Co takhle psát názvy tříd v HTML a CSS hezky česky s diakritikou. Funguje to?

Značka <body> jako obal stránky

Obal <body>, nebo <div id=container>?

Ve standardním režimu lze značku <body> stylovat jako normální <div>. Má to cenu?

CSS framework Kraken

CSS framework Kraken

Kromě populárního CSS frameworku Bootstrap existují i další zajímavé. Kraken je jeden takový.

Vylepšené stylování checkboxů

Pokročilé stylování checkboxu

Díky selektoru :checked lze v podporujících prohlížečích (Explorer 9 a novější) vytvářet zaškrtávací <input>y neotřelé podoby.

Počítání v CSS funkcí calc()

Počítání v CSS pomocí calc()

Od Exploreru 9 a mimo starou Operu 12 lze přímo v CSS provádět jednoduché výpočty využitím calc().

CSS toggle()

CSS funkce toggle()

Nefunguje zatím snad nikde, měla by sloužit k pohodlnému zadávání hodnot pro zanořené elementy stejného názvu.

Skloňování v CSS

„Programování“ v HTML a CSS

I bez úprav logiky serverového skriptu lze lecčeho dosáhnout samotným CSS.

CSS transition

Animace v CSS pomocí transition

CSS vlastností transition lze na stránce docílit přechodových animací bez JavaScriptu.

Změna vzhledu stránky

Změna designu bez znovunačtení stránky

Jak snadno umožnit uživateli přepínat různé vzhledy stránky, tmavou/světlou variantu apod.

Stylování formulářových prvků

Vlastní vzhled formulářů

Jak vytvořit originálně vypadající formulář, aniž by házel uživatelům klacky pod nohy?

CSS 3 selektory

Seznam všech CSS 3 selektorů

V CSS 3 je spousta selektorů, které s postupným mizením starších prohlížečů může dávat smysl znát.

Filtrování dat v CSS

Jednoduché filtrování dat v čistém CSS

Při filtrování malého množství položek si lze od Internet Exploreru 9 vystačit jen s CSS.

CSS vlastnosti content a attr

Úprava obsahu pomocí content a attr

Pomocí CSS vlastnosti content a funkce attr lze ovlivňovat z CSS výsledný textový obsah webu.

Načtení obrázku, až když je potřeba

Zpožděné načtení obrázku, až když je potřeba

Kromě potřeby nahrát obrázek dopředu (preload), aby byl v době použití 100% připravený, může být potřeba opačná – načíst jej, až v momentě, kdy je potřeba. Z důvodu nemrhání datovým přenosem.

Kreslení v CSS

„Kreslení“ pomocí CSS

Jak vytvářet jednoduché tvary místo obrázků prostým CSS?

Baterka v CSS a JavaScriptu

Vytvoření efektu baterky v CSS a JS

Jak jednoduše vytvořit na stránce efekt baterky? Tedy ztmavit web a prohlížet ho jakýmsi průzorem.

Zvýraznění aktivní kotvy

Zvýraznění aktivované kotvy (:target)

Pokud se v rámci stránky používají odkazy na jednotlivé #části, může být vhodné zvýrazněním ukázat, kam odkaz mířil.

CSS mapa s popisky

Body s popisky na mapě

Statická obrázková mapa s vlastními body a :hover popisky.

Selektory :first-child a :last-child

Selektory :first-child a :last-child

Pro zaměření první/poslední položky v CSS lze místo přidávání tříd použít :first/last-child.