Tutoriál na webu

Při navrhování/upravování uživatelského rozhraní webové aplikace stojíme před dilematem, jak vytvořit rozhraní, které je zároveň:

 1. intuitivní na pochopení už při první návštěvě,
 2. přehledné a jednoduché při rutinním používání

Zatímco v prvním případě jsou užitečné všelijaké popisky a vysvětlivky, ve druhém je to nadbytečný balast, protože uživatel už jen kliká po paměti.

Příkladem může být tlačítko Start z OS Windows, u kterého šlo bez obav vypustit textový popisek, protože už každý věděl, co daná ikona znamená.

Srovnání Start menu z Windows 95 a Windows 7

Jako řešení se nabízí (kromě vytváření dvou versí) jakýsi tutoriál, který projde v několika krocích jednotlivé části aplikace a podrobněji je vysvětlí.

nebo zobrazit na GitHubu (samostatná živá ukázka)

Použití

Po připojení potřebného JS a CSS, se vybrané elementy „k vysvětlení“ přidají do tutoriálu pomocí vlastního atributu data-tutorial.

Obsah nápovědy se vkládá jako innerHTML, tudíž atribut data-tutorial může obsahovat i HTML kód.

<div class="element" data-tutorial-step="1" data-tutorial="<b>Tučný</b> popisek">

Druhý atribut data-tutorial-step určuje pořadí jednotlivých kroků.

Potom stačí zavolat funkci tutorial. Buď třeba po kliknutí (onclick="tutorial()") nebo ihned po načtení stránky:

<script>
 tutorial();
</script>

Alternativní použití

Někdy není moc vhodné zanášet HTML kód data atributy, ale bylo by vhodnější tutoriál nadeklarovat jednotně.

createTutorial({
  "Popis prvního kroku" : document.getElementsByTagName("div")[0],
  "Popis druhého kroku" : document.getElementsByTagName("div")[3],
 });

Zavoláním tohoto kódu před tutorial() první a druhý <div> na stránce utvoří jednotlivé kroky celého tutoriálu. Oba postupy není momentálně možné kombinovat.

Ukázka.

Jak to funguje?

Průhledné pozadí přes celou stránku

Po vyvolání nápovědy se vytvoří průhledný element s černým pozadím, který zakryje celou stránku. Opticky ji tedy ztmaví. (Od IE 9 by šla použít průhledná barva).

Způsobů, jak takový element vytvořit, existuje několik:

 1. Absolutní posice, 100% výška a šířka a relativní posice pro <body>. Ukázka.

 2. V případě, že se jako obal stránky používá přímo <body>, je problém se absolutním posicováním dostat mimo. Může pomoci fixní posice. Ukázka.

 3. Změřit velikost stránky JavaScriptem. Je v tom trochu nejednotnosti napříč prohlížeči, ale jako funkční se zdá být následující kód:

  function pageSize() {
   return {
    width: (document.body.scrollWidth > document.documentElement.scrollWidth) ? document.body.scrollWidth : document.documentElement.scrollWidth,
    height: (document.body.scrollHeight > document.documentElement.scrollHeight) ? document.body.scrollHeight : document.documentElement.scrollHeight,
   }
  }

Zvýraznění elementu

Zvýraznění konkrétní části stránky je vytvořené změnou z-indexu (nastaví se vyšší než pro překryvnou vrstvu). K tomu je nutná jiná hodnota position než static. Proto pokud je static, přepne se na relativní. (Může to teoreticky dělat problémy, kdyby element měl ponechané vlastnosti jako left a top, které by se změnou position projevily.)

Další vlastnost tohoto způsobu zvýraznění je ta, že se moc neprojeví u elementu, co nemá nastavené pozadí. Může být proto vhodné nastavit universální barvu pro zvýrazněný element (má třídu tutorial-highlight).

Zobrazení nápovědy

Popisek k jednotlivým krokům je absolutně posicovaný <div>. Jeho umístění je trochu inteligentní:

 • Kontroluje se místo vlevo a vpravo vedle zvýrazněného boxu a podle toho se box s popiskem umístí.
 • Zároveň je lehce nad popisek odrolováno v případě, že by měl být mimo viewport.

Šipky jsou nakresleny v CSS.

„Zavření“ tutoriálu

Ukončit nápovědu je možné třemi způsoby.

 1. Kliknout na zavírací křížek.
 2. Kliknout mimo nápovědu a zvýrazněný element.
 3. Projít celou nápovědu — v posledním kroku je místo tlačítka „Další“ volba „Ukončit“.

Krokování

Krok se ukládá do proměnné step. To má tu výhodu, že po zavření tutoriálu je možné opět navázat v téže kroku nebo rovnou spustit až N-tý krok.

step = 3;
tutorial();

Změna velikosti okna

Skript při window.resize přepočítává umístění popisku a zda je ve viewportu.

Odkazy jinam

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

Fixní postranní panel

Jak vytvořit fixovaný banner?

JavaScriptové řešení prvku, který při rolování zůstane stále viditelný.

Aktivování/deaktivování okna

Zachycení aktivování a deaktivování okna v JS

V JavaScriptu lze relativně snadno reagovat na aktivování nebo deaktivování okna/záložky/tabu.

Baterka v CSS a JavaScriptu

Vytvoření efektu baterky v CSS a JS

Jak jednoduše vytvořit na stránce efekt baterky? Tedy ztmavit web a prohlížet ho jakýmsi průzorem.

Test existence obrázku JavaScriptem

Ověření existence obrázku pomocí JS

Jak JavaScriptem ověřit existenci obrázku?

Načtení obrázku, až když je potřeba

Zpožděné načtení obrázku, až když je potřeba

Kromě potřeby nahrát obrázek dopředu (preload), aby byl v době použití 100% připravený, může být potřeba opačná – načíst jej, až v momentě, kdy je potřeba. Z důvodu nemrhání datovým přenosem.

Komentáře