Posicování v CSS

Statická (position: static)

Výchozí hodnota všech elementů. Má tedy smysl jen pro přebíjení dříve přenastavených hodnot…

Vlastnosti top, left, right a bottom jsou ignorovány.

Relativní (position: relative)

Umožňuje snadno posunout element ze svého přirozeného umístění.

element {position: relative; top: -2px; left: -2px}

Tučné slovo je relativně posunuto o 2 pixely nahoru a vlevo.

Využití

Občas se hodí k drobným posunům, výhoda je, že relativním posunem není ovlivňován žádný další prvek na stránce — tudíž všechno ostatní zůstane na svém místě. Relativně posicovaný element zabere na původním místě prostor, ale klidně je ve skutečnosti někde jinde.

Problém ale může být, že výchozí umístění relativně posicovaného elementu je ovlivňována okolím, proto je position: relative krajně nevhodné třeba pro stavbu celého layoutu, ač by se to na první pohled mohlo zdát jako dobrý nápad.

Levý
Pravý

Nicméně stačí do levého sloupce, což změní výšku, což odsune pravý element níže, a celá křehká sestava se rozpadne.

Občas se relativní posun může hodit k rychlému zalepení rozhozeného vzhledu, ale z výše uvedeného důvodu to moc systémové řešení není.

Mnohem častěji se position: relative používá při posicování absolutním pro omezení rámce, kde se absolutně posicuje.

Absolutní (position: absolute)

Zatímco elementy s hodnotami static a relative jsou ovlivňovány okolím a stejně tak okolní elementy ovlivňují – zabírají jim místo – absolutní posice element vyjme z běžného toku dokumentu.

Najednou se všechno s neabsolutní posicí začne (skoro) chovat jako by tam absolutně posicovaný element vůbec nebyl.

element {position: absolute; top: -5px; left: 20px}

Tučné slovo je absolutně umístěno.

Hranice

Konkrétní umístění (vlastnosti top, left, right, bottom) se nepočítají nijak náhodně, ale od nejbližšího elementu, který vytváří hranice — to je libovolný nadřazený element s position: relative, position: absolute nebo position: fixed.

Nejvyšší hranicí je okno prohlížeče, proto v případě, že se na stránce relativní nebo absolutní posice zatím nepoužívají, přidání čemukoliv position: absolute; left: 0; top: 0 vyhodí tento element do levého horního rohu.

Bez umístění

Zvláštní případ použití je position: absolute bez zadání konkrétního umístění (left, top, bottom, right). V takovém případě zůstane element na svém místě, ale neovlivňuje své okolí.

Tučné slovo je absolutně umístěno bez umístění.

Využití

Absolutní posicování má výhodu, že lze obsah v kódu uvedený někde na konci umístit na začátek stránky. Rovněž se position: absolute hodí všude tam, kde je potřeba něco umístit na přesné místo, nezávisle na okolí.

Na druhou stranu to může být i nevýhoda — absolutně posicovaný element je vyjmut z toku dokumentu, a tudíž nemůže reagovat na změny rozměrů ostatních prvků.

Absolutní posici jde teoreticky i relativně rozumně využít ke stavbě rozložení stránky, i když obtékání bývá zpravidla výhodnější.

Fixní posice (position: fixed)

Poslední druh umístění je fixní. To je dobré k tomu, když má nějaký element být viděn neustále (nezávisle na případném odrolování stránky).

Tato vlastnost není podporovaná v Internet Exploreru běžícím v QUIRK režimu.

Od absolutního posicování se kromě fixování elementu liší ještě v tom, že cokoliv s position: fixed má jako hranici okno prohlížeče. Tedy není možné vytvořit hranici vlastní.

Využití

Fixovaná posice se hodí pro neustále viditelnou navigaci, hlavičku či nějakou reklamu.

Nastavit element jako fixní je také možné až v momentě, kdy by měl zmizet z viditelné části obrazovky (obdobně se dá i vytvořit fixní menu).

Sticky posice (position: sticky)

Nejnovější hodnota vlastnosti position sloužící k přilepení elementu ke kraji okna při scrollování. Věnuje se jí celý samostatný článek:

Překrývání z-index

 • Jednotlivé elementy se mohou překrývat, což řeší vlastnost z-index.

 • Bez jejího použití jsou nejvýše ty elementy, které jsou později v kódu. Jejím užitím lze toto chování změnit.

 • V případě záporné hodnoty (např. z-index: -1) se absolutně posicovaný element dostane za běžný text.

 • Vlastnost z-index se projeví jen u elementů s absolutní, relativní nebo fixní posicí. Pokud je tedy překrýváno něco, co nechceme, a není to posicované, řešení je přidat position: relative a vyšší z-index.

  Relativní posice totiž bez uvedení left/top/bottom/right nezmění umístění elementu. Je ale třeba dát pozor na to, že position: relative změní počátek pro posicování absolutní.

Ukázka

Jednotlivé elementy jsou v kódu v pořadí červená, modrá, zelená; kliknutím lze z-index zvýšit.

0
0
0

Jak je vidět z ukázky, při nastavování z-indexů je třeba myslet na to, že pozdější vyhrává.

Další zajímavosti ohledně z-indexu jsou v anglickém článku:

top, left, bottom, right

CSS vlastnosti top, left, bottom a right se používají pouze pro posicování.

U statického elementu (position: static) nedělají nic.

Hodnota za těmito vlastnostmi určuje vzdálenost shora (top), zleva (left), zdola (bottom), zprava (right).

Následující element bude 10 pixelů od horní hranice vymezené nadřazeným posicovaným elementem.

element {
 position: absolute;
 top: 10px;
}

Záporná hodnota

Délková hodnota může být i záporná, tím se element dostane mimo hranice (v případě, že nebude oříznut pomocí overflow: hidden).

element {
 position: absolute;
 top: -10px;
}

100% hodnota

Někdy se používají konstrukce:

top: 100%

Tím se horní hrana absolutně posicovaného elementu dostane přesně pod dolní hranu posicovaného rodiče.

Analogicky to funguje pro left, bottom a right.

Priorita směrů

 • Umístění zleva (left) má přednost před right.
 • Umístění shora (top) má přednost před bottom.

Tento element tedy bude umístěn 10 pixelů zleva a shora:

element {
 width: 10px;
 height: 10px;
 left: 10px;
 right: 10px;
 top: 10px;
 bottom: 10px;
}

Živá ukázka – přebíjení směrů posicování

Jde si tím zkrátit zápis při posicování dvou prvků, kdy jeden má být vlevo a druhý vpravo:

.levy, .pravy {
 position: absolute;
 right: 0;
 width: 10px;
 /* další společné styly */
}
.levy {
 left: 0;
}

Nemusí se tak psát:

.levy, .pravy {
 …
 left: 0;
}
.pravy {
 left: auto;
 right: 0;
}

Toto chování platí pouze pro případ, že absolutně posicovaný element má nastaveny rozměry. V opačném případě uvedení hodnot všech stran způsobí roztažení.

Živá ukázka – roztažení elementu

To je všechno. Líbil se vám článek a chcete se dozvědět, až vyjde další?

Sledujte:

 

Připomínky mi pište do komentářů ↓

CSS vlastnosti content a attr

Úprava obsahu pomocí content a attr

Pomocí CSS vlastnosti content a funkce attr lze ovlivňovat z CSS výsledný textový obsah webu.

CSS transition

Animace v CSS pomocí transition

CSS vlastností transition lze na stránce docílit přechodových animací bez JavaScriptu.

CSS animace

CSS vlastnost animation

Animování prvků na stránce pomocí čistého CSS s využitím @keyframes.

Column – obsah ve sloupcích

Vícesloupcový text a column

CSS vlastnost column umožňuje rozdělení textu do více sloupců.

CSS flex

Flexboxy

Flexibilní stylování boxů je jednoduší a schopnější alternativa k obtékání (float), ale zatím hudba budoucnosti…

Komentáře